Ý NGHĨA 7 BÔNG SEN DƯỚI CHÂN ĐỨC PHẬT? Bố thí Ba La Mật là bố thí làm sao?

Cụ Trịnh Quốc Cường, sanh năm 1920 (90 tuổi), tại huyện Củ Chi. Cư ngụ tại quận Ba, TP.HCM, hỏi một loạt 6 câu như sau:
– Xin Trưởng ban giải thích 6 câu như sau, xin thành thật cám ơn:
1- Ý nghĩa về 7 bông sen dưới chân Đức Phật?
2- Danh từ Phi Nhân trong đạo Đạo Phật, là chỉ cho ai?
3- Tôi xem sách viết do Thầy giảng giải, tôi ngồi thiền, khi xả thiền nghe đầu thường bị nhức, có khi vai và cổ bị đau, xin Thầy cho biết lý do tôi bị đau?
4- Tôi có người bạn chuyên tu niệm Phật, bạn ấy nói: Khi ngủ, bạn ấy cũng tự nhiên niệm Phật, khuyên tôi, nên tu theo phương pháp của bạn ấy, xin Thầy cho ý kiến về pháp tu này?
5- Bố thí Ba La Mật là bố thí làm sao?
6- Sao tu theo Thiền tông không được cầu nguyện?
Xin cám ơn Thầy nhiều.

Trưởng ban trả lời:

Câu 1: Bảy hoa sen dưới chân Đức Phật là 1 bài pháp thuốc lá xì gà mini nói lên một quá trình của Đức Phật “bước vào trần gian này”, để chịu chung qui luật cuốn hút của vật lý Âm Dương, kết thành nhân duyên và chịu luật tự nhiên của nhân quả cũng như bao nhiêu người khác. Sau cùng, tu tập để trở về nguồn cội của chính Đức Phật, chớ không phải Đức Phật muốn https://tungshop.com/xi-ga/xi-ga-mini/ thi thố thần thông phép mầu như nhiều vị đã giảng.
Bảy bông sen dưới chân Đức Phật có ý nghĩa như sau:
1- Bông sen thứ 1 là Sanh.
2- Bông sen thứ 2 là Lão.
3- Bông sen thứ 3 là Bệnh.
4- Bông sen thứ 4 là Tử.
5- Bông sen thứ 5 là Tu tập.
6- Bông sen thứ 6 là Giác ngộ.
7 – Bông sen thứ 7 là Nhập Niết bàn, cũng gọi là giải thoát, còn nói theo Thiền tông là trở về cố hương hay vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh.
Trên đây là ý nghĩa của 7 bông sen dưới chân Đức Phật.

Câu 2: Phi Nhân trong đạo Phật là nói người mà không phải người.
Người ấy là ai?
Là những cây lâu năm (từ 60 năm trở lên, vì những cây sống lâu năm, tự nhiên có “Hồn” của cây).
Còn ở trong dân gian có nói đến “Hồn thiêng sông núi”. Danh từ này tương đồng bên đạo Phật là Phi Nhân. Hồn thiêng là chỉ cho rừng cây thật lâu năm. Sông, núi là nói đến sông dài, núi cao.

Câu 3: Nếu ngồi thiền, khi xả thiền mà bị đau là do dụng công ngồi thiền bị sai, như:
– Nhức đầu: Khi xả thiền không làm cho các lỗ chân lông trở lại bình thường.
– Đau vai: Khi ngồi thiền vai nào đau là vai đó bị lệch.
– Đau cổ: Khi ngồi thiền cổ bị nghiêng.
– Đau lưng: Khi ngồi thiền lưng bị đau là lưng bị cong hay ển ngược. V.v…

Câu 4: Tu niệm Phật, khi ngủ mà cũng thấy mình niệm Phật. Nếu hiểu bình thường cho đó là dụng công được niêm mật; nhưng xét theo Thiền tông học, đó là người tu dụng công quá mức, nên được Hành ấm chở đi. Tu mà có bất cứ thứ gì bên ngoài phụ giúp ta, Đức Phật bảo đó là tu theo đạo tà!
Xin cụ nên nghiên cứu kỹ lại những lời dạy của Đức Phật.

Câu 5: Bố thí Ba La Mật là bố thí tâm vật lý người bố thí phải tự nhiên thanh tịnh. Người có tiền hay của đem ra bố thí có 2 chiều như sau:
1- Bố thí mong cầu hay vọng cầu: Để mình được phước là đi trong lục đạo luân hồi. Mong cầu giàu sang nơi thế giới này sẽ được toại nguyện. Bố thí mà mong cầu, nếu số phước mình vượt hơn phước đức ở thế giới này, sẽ lên cõi trời thấp, còn nếu nhiều hơn cõi trời thấp, thì sẽ lên được cõi trời cao hơn. Giống như qui định nơi thế giới này, ông có 10 đồng lẻ ông được quyền đổi tờ giấy 10 đồng chẵn vậy, rồi cao dần dần lên 100 đồng 1.000 đồng, v.v…
2- Bố thí Ba La Mật loại 1: Đem của cho người khác tâm vật lý tự nhiên thanh tịnh, thì phước đức mình được trùm khắp, tức nhiều hơn bố thí vọng cầu.
Bố thí Ba La Mật loại 2: Bỏ tiền ra mua những bộ kinh, sách hay đĩa có dạy chỗ nhận ra Pháp thân Thanh tịnh, khi người đọc họ nhận ra được Pháp thân Thanh tịnh của chính họ, thì người bố thí này được 1 phần công đức Ba La Mật, nếu người này truyền thêm cho nhiều người khác, thì công đức của mình được gia tăng.
Công đức Ba La Mật là để làm gì?
Là để tích tựu để dành trong vỏ bọc tánh Phật. Khi hết duyên nghiệp sống kiếp làm người, nhờ số công đức này mà Điện Từ Quang trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh mới hút vỏ bọc tánh Phật vào trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh được. Nhờ công đức này, mà nó mới hình thành ra Pháp Thân Thanh tịnh. Cũng nhờ có Pháp thân Thanh tịnh này, mà tánh Phật mới có nơi trú ẩn để có một vị Phật ra đời trong Mười Phương Chư Phật. Một vị Phật mới ra đời này, chính là một vị “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”, mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương.
Còn tạo ra được vô lượng công đức, thì vị này mới có đủ tư cách tự đặt danh hiệu cho mình và muốn lập quốc đâu tùy ý.

Câu 6: Người tu theo Thiền tông không được cầu nguyện là vì lý do như sau:
1- Cầu ai ở trong Tam giới này?
2- Ai ai cũng bị đi trong lục đạo luân hồi mà mình cầu họ để làm chi?
3- Chính họ còn không biết được số phận của họ thì họ giúp cho ai được?
4- Cụ suy nghĩ xem, Đức Phật còn không giúp được hoàng tộc Ngài khi bị gặp nạn, thì thử hỏi Ngài có giúp được ai giải thoát không mà cầu nguyện Ngài? Đức Phật có dạy rõ: “Ai tu theo đạo của Như Lai, hãy thực hiện đúng lời của Như Lai dạy, chớ đừng cầu nguyện Như Lai làm gì cho uổng công”.
5- Hiện nay, có nhiều người tổ chức cầu nguyện là họ có mục đích riêng, chớ không phải cầu giải thoát.

TRÍCH QUYỂN “NHỮNG CÂU HỎI VỀ THIỀN TÔNG”.

Tin Liên Quan