VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG THỨ 2 CỦA VIỆT NAM (TỔ PHÁP LOA)


Ngài tên là ĐỒNG KIÊN CƯƠNG, bạn bè gọi là THIỆN LAI, sinh 1284, mất 1330, thọ 46 tuổi. Năm 21 tuổi ngài xin xuất gia với tổ ĐIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG để học đạo thiền, được tổ DIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG gọi là PHÁP LOA, Ngài có tài lý luận rất giỏi, nên được Tổ giao lãnh đạo Giáo hội Phật giáo.
Vì sao Ngài được đề bạt như vậy?
Vì ngài có trình cho tổ 28 câu kêu kệ đạt được Bí mật Thiền tông:

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan