Vì sao Đức Thế Tôn không dạy pháp môn này nơi chỗ đông người?

Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi:

Kính xin Đức Thế Tôn dạy con 3 câu sau cùng:

1-Đức Thế Tôn truyền bí mật thanh tịnh thiền cho sư huynh Ma Ha Ca Diếp có ý nghĩa như thế nào?

2-Vì sao Đức Thế Tôn không dạy pháp môn này nơi chỗ đông người.

3-Pháp môn thanh tịnh thiền này không nên dạy trong chùa.

Đức Phật dạy:

Này ông Xá Lợi phất, như lai dạy ông:

Câu 1: Như Lai truyền bí mật thanh tịnh thiền cho ông Ma Ha Ca Diếp có 2 ý nghĩa như sau:

-Một: Như Lai Xác nhận ông Ma Ha Ca Diếp là người đã nắm được mạch nguồn thiền thanh tịnh, làm tổ thay Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này và truyền lại cho đời sau.

-Hai: Tuy là người đã được truyền bí mật thanh tịnh thiền, nhưng cũng chỉ là người hiểu được rõ ràng lời dạy của Như Lai về pháp môn thanh tịnh thiền này. Nói theo pháp môn này, mới chỉ gọi là giác ngộ thôi, còn muốn giải thoát thì phải tự mình thực hiện.

Như lai cũng dạy cho ông biết:

100 người dược truyền bí mật thanh tịnh thiền thì có:

-30 người trở lại tu theo pháp môn mà họ đã tu.

Vì sao vậy? vì pháp môn trước kia họ tu có chứng có đắc nên họ thích hơn.

-30 người bị gia đình không đồng ý? Vì sao vậy?

Vì người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này, là pháp môn cực dương, còn sự sống và làm việc trong gia đình là cực âm nên người thân trong gia đình không chịu nổi, do đó trong gia đình bị xáo trộn, nên họ phải bỏ tu theo pháp môn tu này.

-30 người chỉ tạm dùng tu theo pháp môn này, họ đợi khi sắp lâm trung mới tiếp tục tu, nhưng người này khó giải thoát được, vì sao vậy?

Vì họ thiếu công đức để vượt của hải triều dương.

-10 người họ cương quyết tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này, thì số người này chắc chắn được giải thoát.

Câu 2: pháp môn thanh tịnh thiền không được phép dạy chỗ đông người là có nguyên do sau:

-Pháp môn thanh tịnh thiền là pháp môn muốn giúp cho bất cứ ai muốn giải thoát, nhưng trong số đông người muốn giải thoát chỉ có 1 phần ngàn. Đồng nghĩa 1 ngàn người chỉ có 1 người thôi còn 999 người tu theo đạo của Như lai họ thích:

+Nơi nào có linh thiêng huyền bí.

+Thích đi tìm những người có danh tiếng.

+Thích những người có địa vị cao, có học vấn hơn người.

+Thích những nơi có phong cảnh đẹp.

Do đó pháp môn thanh tịnh thiền này không nói chỗ đông người được.

Câu 3: người lập ra chùa, thiền viện, tu viện có đến 9 hạng người:

Một: Người lập chùa: Để truyền bá linh thiêng cho những người ham mê linh thiêng đến cầu lạy, để họ cúng tiền.

Hai: Người lập chùa để truyền bá mê tín dị đoan, để những người mê tín đến cúng lạy, họ ở không mà cũng có tiền xài.

Ba: Người lập chùa để dạy nhiều người tu nghiệp phước, lên cõi thanh tịnh sinh sống.

Bốn: người lập chùa để dạy nhiều người tu làm thần, để ngồi không ăn thực phẩm dâng cúng của người khác.

Năm: Người lập chùa để dạy những người khác tu tưởng, để nhìn thấy hình bóng của vị phật bồ tát hay vị nào đó. Đặc biệt cũng có nơi dạy người khác tu tưởng, để nhìn thấy các loại cô hồn và trò truyện với các loài này để lừa gạt người khờ khạo.

Sáu: người lập chùa để dạy người khác lý luận cho hay, để dùng lời nói hay này kiếm tiền rất dễ, không phải đi lao động mệt nhọc.

Bảy: người lập thiền viện để dạy người khác tu dẹp cái vọng tưởng của tánh người.

Tám: người lập tu viện để dạy người khác tu cho lòi ra tánh phật.

Tám nơi nói trên muốn tập trung bao nhiêu người cũng được.

Vì sao vậy?

Vì các nơi nói trên họ tu để được luân hồi, tập trung bao nhiêu cũng được.

Chín: Người lập ra chùa thiền tông, để dạy người khác tu giác ngộ và giải thoát, người lập ra chùa thiền tông này Như Lai dạy có 2 phần:

-Không tập trung đông người.

-Chỉ giúp cho vài người giác ngộ rồi thì phải lẩn tránh ngay, phải xem gương của Như Lai để dạy pháp môn thanh tịnh thiền này.

Ngài Xá lợi Phất nghe Đức Phật trả lời hết câu hỏi của mình ông hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

 

Tin Liên Quan