TỔ VỊ THIỀN TÔNG THỨ 3 CỦA VIỆT NAM (TỔ HUYỀN QUANG)


Ngài sinh (1254-1334) thọ 80 tuổi, ở làng Vạn Tải, Bắc Giang. Mẹ là LÝ THỊ, 30 tuổi chưa có con, mẹ ngài lên chùa MA CÔ TIÊN cầu tự, đêm về lằm mộng thấy 1 người cao lớn ném thuốc lá xì gà mini vào người bà 1 người mặc áo hoàng bào và đội mũ quan trong triều. Khi tỉnh giấc bà đem sự việc nói với thầy đoán mộng, thầy cho biết ba sẽ sanh quý tử.
Bà mang thai đến 12 tháng mà không sanh, bà tưởng mình https://tungshop.com/ mang quái thai nên mua thuốc phá thai uống, bà uống rất nhiều thuốc mà không phá được. Một hôm bà nằm mộng thấy trong nhà sáng rực, có Đức Phật và Bồ tát vào nhà, sáng ra bà sanh ra ngài, khi sanh ra, con người rất cứng cáp khẻo mạnh và lớn rất nhanh. Lớn lên ngài rất thông minh, nghe 1 mà biết 10.
Năm 20 tuổi (1270) ngài thi đậu thủ khoa, được vua gả công chúa liễu nữ, nhưng ngài từ chối, khi làm quan sứ giả bên Trung Hoa đem văn chương ra thách thức vua nước Việt ta, Ngài đối đáp tuyệt hay, làm sứ giả Trung Hoa phải khâm phục.
Năm 1305, theo vua TRẦN ANH TÔNG đến chùa Vĩnh Nghiêm, thấy Quốc sư PHÁP LOA giảng đạo, Ngài nghe được bài kệ:

Khi ngài nghe tổ PHÁP LOA đọc 32 câu kê trên, Ngài giác ngộ được Yếu chỉ thiền tông, nên xin Tổ viết lại 32 câu kệ ấy, về đọc đi đọc lại nhiều lần, 1 hôm Ngài ngồi trong vườn Thượng Uyển nghe con chim hoàng oanh hót, vừa nghe tiếng hót của con chim bỗng tâm Ngài như mất hẳn, và rơi vào khoảng không vô tận Ngài thấy và biết tất cả những thứ trong ấy.
Một tuần sau ngài lên trúc lâm Yên Tử trình sự việc của mình. Ngài được tổ Điều Ngự và Pháp Loa cho biết là ngài được rơi vào Bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Khi Ngài ở Yên Tử tổ Điều Ngự có huyền ký cho ngài và Tổ Pháp Loa biết:
Dòng phái trúc lâm Yên Tử mà ta lập ra, ta là sơ Tổ, Pháp Loa là nhị Tổ, còn ông là tam Tổ, sau này không ai rơi vào Bể tánh thanh tịnh phật tánh cả, mà chỉ có người đạt được Bí mật Thiền tông thôi, phải đợi đến thời Mạt thượng pháp ở tại đất Rồng mới có người được rơi vào Bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Cũng từ nơi đất Rồng này mạch nguồn Thiền tông mới bùng ra khắp năm châu.
Nghe Ngài Điều Ngự Giác Hoàng trình vậy nên Ngài về trình với đức vua cho Ngài theo Tổ xuất gia và được vua TRẦN ANH TÔNG CHẤP nhận.
Trong đời Tổ Ngài có viết ra nhiều ngữ lục, chúng tôi sưu tầm thấy có bài kệ 34 câu dưới đây có nói đến chỗ cao sâu của môn Thiền học này:

 

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan