TỔ VỊ THIỀN TÔNG THỨ 3 CỦA VIỆT NAM (TỔ HUYỀN QUANG)


Ngài sinh (1254-1334) thọ 80 tuổi, ở làng Vạn Tải, Bắc Giang. Mẹ là LÝ THỊ, 30 tuổi chưa có con, mẹ ngài lên chùa MA CÔ TIÊN cầu tự, đêm về lằm mộng thấy 1 người cao lớn ném vào người bà 1 người mặc áo hoàng bào và đội mũ quan trong triều. Khi tỉnh giấc bà đem sự việc nói với thầy đoán mộng, thầy cho biết ba sẽ sanh quý tử.
Bà mang thai đến 12 tháng mà không sanh, bà tưởng mình mang quái thai nên mua thuốc phá thai uống, bà uống rất nhiều thuốc mà không phá được. Một hôm bà nằm mộng thấy trong nhà sáng rực, có Đức Phật và Bồ tát vào nhà, sáng ra bà sanh ra ngài, khi sanh ra, con người rất cứng cáp khẻo mạnh và lớn rất nhanh. Lớn lên ngài rất thông minh, nghe 1 mà biết 10.
Năm 20 tuổi (1270) ngài thi đậu thủ khoa, được vua gả công chúa liễu nữ, nhưng ngài từ chối, khi làm quan sứ giả bên Trung Hoa đem văn chương ra thách thức vua nước Việt ta, Ngài đối đáp tuyệt hay, làm sứ giả Trung Hoa phải khâm phục.
Năm 1305, theo vua TRẦN ANH TÔNG đến chùa Vĩnh Nghiêm, thấy Quốc sư PHÁP LOA giảng đạo, Ngài nghe được bài kệ:

Quan quyền danh lợi buộc ràng
Tu tiên nhận được an nhàn bồng Lai
Giàu sang nhất nước trần ai
Thiền tông Đức Phật chỉ bày quê xưa
Thiền tông không nói sớm trưa
Chỉ cần thanh tịnh không ưa não phiền
Lòng người bị đảo bị điên
Chỉ cần thôi, dứt Niết Bàn hiện ra
Dòng thiền của Phật Thích Ca
Đi qua nhiều nước hiện ra nơi này
Những ai đại phúc ngồi đây
Nhận được Phật tánh, mới hay tánh mình.
Tánh mình là của chính mình
Đi tìm đi kiếm tại mình quá ngu
Người ngu mới dụng công tu
Khi tu mà được bỏ lu chôn liền
Thiền tông thiên hạ bảo điên
Vì vậy tìm kiếm chỗ thiêng lạy hoài
Dù cho lạy lục suốt ngày
Uổng công phí sức mệt hoài tấm thân
Thiền tông Phật dạy không cần
Chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi
Thiền tông đơn giản vậy thôi
Ngồi đó tìm kiếm uổng đời của ta
Lòng từ của Phật Thích Ca
Dạy nơi diệu pháp mà ta không màng
Ngày đêm sáng tối lang thang
Đi tìm đi kiếm không màng lại ta
Ngày xưa đức Phật Thích Ca
Dạy kinh viên giác vượt qua Hải Triều
Tu thiền không tốn bao nhiêu
Chỉ cần thanh tịnh là tiêu nghiệp trần.

Khi ngài nghe tổ PHÁP LOA đọc 32 câu kê trên, Ngài giác ngộ được Yếu chỉ thiền tông, nên xin Tổ viết lại 32 câu kệ ấy, về đọc đi đọc lại nhiều lần, 1 hôm Ngài ngồi trong vườn Thượng Uyển nghe con chim hoàng oanh hót, vừa nghe tiếng hót của con chim bỗng tâm Ngài như mất hẳn, và rơi vào khoảng không vô tận Ngài thấy và biết tất cả những thứ trong ấy.
Một tuần sau ngài lên trúc lâm Yên Tử trình sự việc của mình. Ngài được tổ Điều Ngự và Pháp Loa cho biết là ngài được rơi vào Bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Khi Ngài ở Yên Tử tổ Điều Ngự có huyền ký cho ngài và Tổ Pháp Loa biết:
Dòng phái trúc lâm Yên Tử mà ta lập ra, ta là sơ Tổ, Pháp Loa là nhị Tổ, còn ông là tam Tổ, sau này không ai rơi vào Bể tánh thanh tịnh phật tánh cả, mà chỉ có người đạt được Bí mật Thiền tông thôi, phải đợi đến thời Mạt thượng pháp ở tại đất Rồng mới có người được rơi vào Bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Cũng từ nơi đất Rồng này mạch nguồn Thiền tông mới bùng ra khắp năm châu.
Nghe Ngài Điều Ngự Giác Hoàng trình vậy nên Ngài về trình với đức vua cho Ngài theo Tổ xuất gia và được vua TRẦN ANH TÔNG CHẤP nhận.
Trong đời Tổ Ngài có viết ra nhiều ngữ lục, chúng tôi sưu tầm thấy có bài kệ 34 câu dưới đây có nói đến chỗ cao sâu của môn Thiền học này:

Người đời thích được ngồi trên
Để cho thiên hạ thấy trên mà nhìn
Ham chi danh ảo của mình
Chi bằng theo Phật 1 mình ta đi.

Danh lợi tìm có mà chi
Chết rồi bỏ nó có chi còn hoài
Thiền tông thong thả trần ai
Không màng thế sự danh, tài mà chi.

Khi mình tắt thở 1 khi
Luân hồi sinh tử thì mình chuyển luân
Vì vậy Đức Phật bảo dừng
Luân hồi sinh tử liền dừng lại ngay.

Hôm nay tại Yên Tử đài
Kính xin Đức Phật nhận ngay lòng này
Trước hết con cám ơn thầy
Dạy con thiền học dứt dây luân hồi.

Cũng nhờ thầy dạy con thôi
Nên đường sanh tử dứt rồi với con
Tử rồi tài, danh không còn
Chỉ có nghiệp chướng mới còn với ta.

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Bỏ nơi điện ngọc mà ra ở rừng
Vì Ngài biết được pháp dừng
Luân hồi sanh tử là dừng lại ngay.

Hôm nay tại Yên Tử đài
Kính xin Đức Phật nhận ngay con mừng
Mừng vì con đã biết dừng
Không ham vật chất là dừng lại ngay.

Tại đây con nhớ ơn Ngài
Phổ đi thiền học con nay ngộ thiền
Từ nay hết đảo hết điên
Kính lạy 3 lạy xin Ngài chứng minh.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan