Thơ ngộ thiền của tổ Xá Dạ Đa


Sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn, 732 năm, ớ nước Bắc Ấn, cha là Xà Phiệt Đà, mẹ là Ưu Phúc Hiền, theo Ấn giáo. Khi ngài xuống miền trung nước Ấn vào chùa Tịnh An, gặp tổ Cưu Ma La Đa, xin tổ giải cho ngài câu:

-Phật và chúng sanh tánh thường rỗng nặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Tổ giải:

-Phật là trùm khắp, tự nhiên thanh tịnh và trong sáng, trong sáng này là nhờ điện từ Quang chứ không phải điện từ âm dương trong các hành tinh cũng như trong thân của ông.

Trong thân của mỗi chúng sanh ai cũng có 2 loại điện từ:

Một là điện từ Quang tự nhiên trong bể tánh thanh tịnh phật tánh.

Hai là điện từ âm dương trong vũ trụ là nói trùm khắp còn nói hạn hẹp là trong mỗi hành tinh, còn nói nhỏ hẹp là trong thân mỗi loài chúng sanh.

Khi người tu Thiền tông mà tâm vật lý thanh tịnh, thì điện từ âm dương dần dần bớt đi đối với họ, nhờ vậy điện từ quang ở trong thân của họ lần lần hiển lộ, khi điện từ âm dương trong họ còn thật ít, tự nhiên điện từ quang tự nhiên trong Bể tánh thanh tịnh phật tánh, hút điện từ Quang trong thân của họ vào trong Bể tánh thanh tịnh phật tánh, cho nên trong kinh Đức Phật có dạy chỗ này như ông hỏi.

Tôi xin nói dõ thêm, khi tâm vật lý ông được thanh tịnh tức khắc điện từ Quang mênh mông trong phật tánh và điện từ Quang nhỏ xúi trong thân ông hai phần điện từ Quang này hòa cùng nhau khó mà diễn tả được, chỉ người nào được hút vào, tự người đó biết thôi, vì chỗ đó Đức Phật nói không thể nghĩ hay bàn là chỗ này vậy.

Ngài vừa nghe tổ Cưu Ma La Đa giải thích, bỗng ngài khóc và trình với tổ:

-Con vừa nghe thầy vừa dẫn giải phật và chúng sanh, sao tự nhiên con như bị mất mình, hiện tượng ấy là gì, xin ngài giải thích cho con hiểu?

Tổ dạy:

Người nào vừa nghe một câu kinh tuyệt cao trong nhà Phật, mà có hiện tượng như con nói người đó đã cảm nhận được Thanh tịnh thiền mà Như Lai đã dạy nơi thế giới này.

Vậy con muốn theo ta học đạo thiền không? Nếu muốn ta sẽ dạy cho con chỗ bí mật Thiền tông cho.

Ngài liền trình với tổ:

Kính thưa thầy, con xin theo thầy xuất gia, học đạo Thiền tông, để nhận ra chỗ cao xâu của pháp môn Thiền tông này.

Tổ nhận ngài là đồ đệ và dạy ngài những bí yếu của pháp môn thiền tông, 6 năm sau tổ hỏi ngài:

-Con theo sư phụ học đạo thiền tông, nay đã được 6 năm, vậy con đã học được gì ở pháp môn Thiền tông học này, hãy trình cho ta biết?

Ngài liền trình với tổ bài kệ 36 câu:

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan