Thơ ngộ thiền của Tổ Sư Tử (aryasimha)- tổ 24


Sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 880 năm, dòng Bà La Môn giàu có, khi lớn ngài thường chanh luận với các thầy Bà La Môn về nhân sinh vũ trụ. Những lý luận mà các thầy nói với ngài không thuyết phục được ngài, tổ Hạc Lặc nghe nói lý luận của ngài đánh gục các thầy Bà LA Môn, nên tổ tìm đến hỏi:

Ta nghe ông có 1 lý luận thật vững chắc, vậy ta hỏi ông bàn tay ta có mấy ngón?

Ngài cười và nói với tổ: Ngài giỡn với tôi đó phải không, ai không biết là có 5 ngón.

Tổ hỏi: Sao ông biết có 5 ngón?

Ngài trả lời: Vì tôi thấy.

Tổ bảo: Ông nói tôi thấy, vậy ông đem cái tôi cho ta xem thử?

Đến đây ngài cứng họng, đành thưa với tổ, chỗ thầy hỏi này cao xa thật tình con mù tịt.

Tổ liền nói tiếp: Cái tranh luận của ông chỉ là lời nói đầu môi, chứ lời nói trân thật ông không biết được, nếu ông muốn học chỗ cao sâu, hãy theo làm môn đồ ta sẽ dạy cho.

Ngài dẫn tổ về nhà và trình thưa với cha mẹ, cho ngài theo tổ xuất gia, cha mẹ ngài đồng ý.

Ngài theo tổ được 3 năm, 1 hôm tổ hỏi:

-Con theo ta học đạo Thiền Tông của Phật Thích Ca Mâu Ni, có khác gì với đạo Bà La Môn không?

Ngài liền trình với tổ Hạc Lặc Na 44 câu kệ:

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan