Thơ ngộ thiền của TỔ MA LOA LA (malorhita) – Vị tổ sư thiền tông thứ 22


Sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 703 năm, ở nước Na Đề, ngài là người con thứ 3 của vua Ma Thường Tự Tại, mẹ là hoàng hậu Phiệt Nan Dà, dòng Sát đế lợi. Khi mẹ sanh ngài ra, không thích chơi đùa, chỉ thích ở một mình, thường hay nói với cha mẹ:

-Con thấy những người tu hành con rất thích, vì ngài thường hay nói vậy, nên cha mẹ ngài không dám bàn đến việc cưới vợ cho ngài, năm 30 tuổi ngài đến chùa Phục Pháp nghe tổ Bà Tu Bàn Đầu nói chuyện phật lý, ngài hỏi:

Kính thưa thầy, tu theo đạo phật để được cái gì?

Tổ bà Tu Bàn Đầu trả lời: Ta tu theo đạo phật là để giải thoát.

Ngài hỏi tiếp: Như vậy con có tu được giải thoát không?

Tổ trả lời: Bất cứ ai muốn tu giải thoát phải hành đúng như lời của Như Lai dạy mới được toại nguyện.

Ngài liền xin với tổ cho ngài theo tu học giải thoát.

Tổ bảo: Con muốn theo ta học tu giải thoát phải về xin với cha mẹ con, khi nào cha mẹ con đồng ý ta mới nhận.

Ngài từ giã tổ Bà Tu Bàn Đầu về xin vua cha và mẹ cho ngài được xuất gia, cha mẹ ngài đồng ý. Ngài  theo tổ được 9 năm, 1 hôm tổ hỏi:

-Từ khi con theo ta tu đạo giải thoát, nay đã được 9 năm, vậy con hiểu thế nào là giải thoát không?

Ngài liền trình với tổ 28 câu kệ:

 

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan