Thơ ngộ thiền của TỔ MA LOA LA (malorhita) – Vị tổ sư thiền tông thứ 22


Sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 703 năm, ở nước Na Đề, ngài là người con thứ 3 của vua Ma Thường Tự Tại, mẹ là hoàng hậu Phiệt Nan Dà, dòng Sát đế lợi. Khi mẹ sanh ngài ra, không thích chơi đùa, chỉ thích ở 1 mình, thường hay nói với cha mẹ:

-Con thấy những người tu hành con rất thích, vì ngài thường hay nói vậy, nên cha mẹ ngài không dám bàn đến việc cưới vợ cho ngài, năm 30 tuổi ngài đến chùa Phục Pháp nghe tổ Bà Tu Bàn Đầu nói chuyện phật lý, ngài hỏi:

Kính thưa thầy, tu theo đạo phật để được cái gì?

Tổ bà Tu Bàn Đầu trả lời: Ta tu theo đạo phật là để giải thoát.

Ngài hỏi tiếp: Như vậy con có tu được gải thoát không?

Tổ trả lời: Bất cứ ai muốn tu giải thoát phải hành đúng như lời của Như Lai dạy mới được toại nguyện.

Ngài liền xin với tổ cho ngài theo tu học giải thoát.

Tổ bảo: Con muốn theo ta học tu giải thoát phải về xin với cha mẹ con, khi nào cha mẹ con đông ý ta mới nhận.

Ngài từ giã tổ BÀ TU Bàn Đầu về xin vua cha và mẹ cho ngài được xuất gia, cha mẹ ngài đồng ý. Ngài htheo tổ được 9 năm, 1 hôm tổ hỏi:

-Từ khi con theo ta tu đạo giải thoát, nay đã được 9 năm, vậy con hiểu thế nào là giải thoát không?

Ngài liền trình với tổ 28 câu kệ:

 

Lúc nhỏ con có đến chùa,

Hỏi sư Phật Thế tu gì khỏi luân

Đại sư Phật Thế nhìn trừng

Ta còn chưa biết dạy gì cho ông.

Từ đó con nguyện cầu mong,

Làm sao gặp được Thiền tông phật truyền

Nghe thầy giảng dạy rất thiêng,

Con ra hoàng thành tìm riêng hỏi thầy,

Thầy gọi con hãy lại đây,

Muốn tu giải thoát thì thầy dạy cho

Khi tu không nhớ không lo,

Không tìm, không kiếm đừng lo thứ gì,

Khi tâm thanh tịnh một khi

Một mực thanh tịnh vậy thì mà thôi,

Con không nghĩ chuyện xa xôi

Tự nhiên mất hẳn cái tôi phàm trần,

Tự nhiên con được rơi lần,

Vào nơi chống rỗng thấy vòng mênh mông,

Thấy được tất cả đều không

Bỗng trong thanh tịnh hiện phồng diệu hay,

Con không dám trình với thầy

Cái thấy như vậy xin thầy dạy con

Hôm nay thầy hỏi thì còn,

Mới trình chỗ ấy thấy con thế nào?

Ngày nào con cũng được vào

Chỗ ấy thanh tịnh không sao nói lời

Chỗ đó là chỗ nghỉ ngơi,

Có phải như vậy xin thầy chỉ con.

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan