Thơ ngộ thiền của Tổ Cưu Ma La Đa – Tổ 19


Sanh sau Đức Phật nhập niết bàn 691 năm, ở nước Nguyệt Chí, theo đạo Bà La Môn, cha là Cưu Thập Miên, mẹ là Nhơn Ánh Sanh, ngài cùng mẹ đi viếng đền Thiên Yên, trên đường đi qua đò, khi ngồi trên đò gặp tổ Già Da Xá Đa cùng chờ trên con đò đó, tổ hỏi ngài:

-Ông đến đền Thiên Yên để cầu gì?

Ngài trả lời:

Tôi cùng mẹ đến đền Thiên Yên để cầu bình yên trong gia đình.

Tổ hỏi: Từ trước đến nay ông cầu vậy có thấy kết quả gì không?

Ngài trầm ngâm 1 hồi, dồi trả lời: Tôi thấy cũng không có kết quả gì nhưng mẹ bảo tôi là phải đi.

Tổ nói: Ông muốn hiểu sự thật nơi thế giới này không?

Ngài trả lời tổ: Nếu được nghe lời chân thật, trên đời này có gì bằng.

Tổ liền đọc 16 câu kệ cho ngài nghe:

Nghe tổ nhâm 16 câu kệ, ngài liền giác ngộ ý nghĩa bài kệ, nên trình với tổ Già Da Xá Đa:

-Kính thưa thầy bài kệ thầy vừa đọc con đã lạnh hội được, vậy kính xin thầy cho con theo làm đệ tử của thầy, để con học hỏi những gì mà thầy đã biết.

Tổ GIà Da Xá Đa đồng ý nhận ngài làm đệ tử, sau 10 năm theo tổ học đạo thiền, 1 hôm tổ hỏi:

-Con theo ta học đạo thiền, vậy trong 10 năm ấy con học được gì dồi hãy trình cho ta nghe:

Ngài liền đọc bài kệ 40 câu:

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan