Thơ ngộ thiền của tổ CA TỲ MA NA (kipimala)


Sanh sau đức phật nhập niết bàn 475 năm, ở nước Hoa Thị, cha là Ca Phất Trung Thiên, mẹ là Khưu Phước THIỆN. Gia đình ngài tu theo đạo Bà La Môn, còn ngài là 1 cử nhân thần học, cũng là một giảng sư bậc nhất trong đạo Bà La Môn. Một hôm tại thánh đường Chánh Thiên. Ngài lên tòa giảng về những vị ở nhân gian tích phước được lên cõi trời hưởng phước.

Tổ Mã Minh hỏi ngài như sau:

-Người sống ở cõi trời sống được bao nhiêu năm?

Ngài trả lời: Nếu tính thời gian ở trái đất này, người sống ở cõi trời sống gấp 100 lần người sống ở nhân gian, tức khoảng 7000 tuổi.

Tổ mã minh hỏi:

Khi người sống cõi trời hết tuổi thọ sẽ đi đâu?

Ngài trầm ngâm suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời:

Đi… đi…

Tổ Mã minh bảo: Ông nghiệm mà biết, ông suy nghĩ mà trả lời cho ta, lời nói đó là sinh diệt không đúng.

Ngài hỏi: Tại sao không đúng?

Vì lời nói mà ông tưởng tượng ra là lời nói theo chiều thành, trụ, hoại, diệt, tức luân hồi nên không phải là chân thật.

Ngài nghe tổ nói vậy nên hỏi:

Như vậy người tu nơi thế giới này làm sao không bị luân hồi?

Tổ trả lời bằng 12 câu kệ:

Muốn không bị luân hồi

Tâm mình nên dừng, thôi

Chuyện đời của vật lý

Chỉ cần dừng lại được,

Không ai kéo được mình

Tự nhiên mình không dính,

Nhân duyên làm sao có,

Nhân quả lấy đâu lên,

Làm gì có sanh diệt,

Ông muốn khỏi trầm luân

Nên thôi tìm hay kiếm

Tức khắc giải thoát ngay.

Vừa nghe tổ đọc xong 12 câu ngũ ngôn, ngài liền lãnh hội được, ngài khóc và nói với tổ như sau:

-Suất mấy trục năm, tôi đi làm cái ghề giảng sư, mục đích chính của tôi là muốn cho nhiều người nghe khen ngợi có chút tiền để hưởng thụ không phải vất vả đi làm, hôm nay nghe được mấy câu kệ của thầy dạy, tự nhiên tôi bừng hiểu, vậy tôi xin trình sự hiểu biết của tôi với thầy như sau:

Luân chuyển vật lý thế gian

Quy luật muôn kiếp ngàn đời là đây

Con xin cám ơn đức thầy,

Mười hai câu kệ con đây ngộ thiền.

Từ đây con hết đảo điên

Biết được bí huyền vật lý trần gian,

Trước con suy tưởng muôn ngàn,

Diệu thuật, lừa gạt, kiếm vàng để tiêu,

Hôm nay con nhận 1 điều

Chỉ thôi, dừng, dứt là tiêu nghiệp trần,

Tâm con nay đã dõ phân,

Không dính dục trần là hết trầm luân,

Tự nhiên con biết pháp dừng,

Những thứ vật lý con đừng chạy theo,

Hiện nay con đã hết nghèo,

Muôn ngàn châu báu dính theo con liền,

Lời thầy sao lại linh thiêng,

Chỉ mấy câu kệ con liền nhận ra,

Lời vàng của Phật Thích Ca,

Pháp thiền huyền diệu hiện ra nơi này,

Con xin cám ơn đức thầy,

Đem lời chân quý con đây hiểu đời,

Từ nay con chỉ dừng, thôi,

Chỉ cần thanh tịnh ở nơi tâm mình.

Cảnh gì con cũng nặng thinh,

Khi thấy hay biết tự mình biết thôi,

Dù cho vật đổi sao dời,

Con chỉ nhớ lời của đấng từ bi,

Con chỉ thực hiện vậy thì

Luân hồi nhiều kiếp không gì với con,

Từ nay con quyết không còn,

Nói truyện không thật để con lừa người,

Nhờ thày con được vui tươi

Nhìn thấy trân thật con vui trong lòng,

Con không còn nguyện hay mong,

Chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi.

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan