Thơ ngộ thiền của TỔ CA NA ĐỀ BÀ (kanadeva)


TỔ CA NA ĐỀ BÀ (kanadeva), người đời gọi ngài là Bồ tát. Sanh sau đức phật nhật niết bàn 546 năm, Ở niềm nam nước Ấn cha là Ca Na Bạc, mẹ là Hữu Chung Truyền, cha mẹ ngài tu theo pháp môn tiểu thừa và trung thừa của phật giáo, thích làm phước thiện, vì vậy ngài rất uyên thâm phật học, nghe tổ Long Thọ đến vùng ngài ở, ngài liền tìm đến yết kiến tổ. Tổ long Thọ muốn thử trí thông minh của ngài đến đâu nên tổ sai đồ đệ múc 1 thau nước đầy để ở nối vào, kế bên là 1 cây kim, ngài biết tổ muốn thử mình câu: Mò kim đáy nước, nên ngài lấy cây kim bỏ vô thau nước, đi quanh 1 vòng dồi lấy tay mò cây kim trong thau nước dồi đưa tổ. Tổ khen:

-Đúng là ông mò kim đáy nước mà ông cũng mò được, thật là ông giỏi lắm.

Tổ hỏi: Ông mò trong nước, tìm được cây kim, vậy cây kim là gì?

Ngài trình thưa:

Trong bể nước mênh mông

Có viên ngọc rất quý

Ai nhận được ngọc xài

Là hết sanh tử ngay.

Ngài chưa biết thiền tông là gì mà đã nói được vậy nên tổ hỏi:

-Vậy ngươi có muốn theo ta xuất gia học theo đạo thiền tông không?

Ngài thưa: Nếu được ngài dạy bảo con nguyện hết mình nghe và làm theo thầy.

Ngài theo tổ xuấtt gia, 30 năm theo tổ, một hôm ngài cùng với tổ đến đền Bram Mata, tổ hỏi ngài:

-Những tín đồ đến đây, cúng lễ, lạy, cầu xin cái gì?

Ngài trình thưa: Những vị ấy cầu xin là để cầu xin luân hồi.

Tổ hỏi: Sao ngươi biết?

Ngài làm kệ như sau và trình với tổ:

Tổ nghe ngài trình 20 câu kệ, tổ biết ngài đã hiểu nguyên lý trong vật lý thế giới này, nên tổ hỏi:

Mấy năm nay ngươi theo ta học đạo giải thoát, vậy ngươi có biết tu như thế nào để giải thoát không?

Ngài trình thưa vói tổ 32 câu kệ:

 

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan