Thơ ngộ thiền của TỔ BẤT NHƯ MẬT ĐA (punyamitra)


Sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 940 năm, Người nước Nam Ấn, con vua Đức Thắng, hoàng hậu Vương Thùy An, dòng Sát đế lợi. Ngài rất hâm mộ đạo Phật còn cha ngài thì lại ghét đạo Phật, cha ngài tìm cách hại tổ Bà Xá Tư Đa, ngài đứng ra bênh vực nên bị giam vào ngục. Khi được thả ra ngài lấy cớ là bệnh, lên lìa bỏ gia đình để theo tổ Bà Xá Tư Đa xuất gia.

Tổ Bà XÁ Tư Đa thấy ngài có lòng với phật pháp, nên tổ tận tình chỉ dạy ngài chỗ yếu chỉ phật ngôn, ngài theo tổ học được 12 năm, một hôm tổ hỏi?

-Con theo ta học đạo Thiền Tông 12 năm nay con đã học được gì rồi hãy nói cho ta nghe coi?

Ngài liền trình cho tổ bài kệ 16 câu:

Tổ Bà Xá Tư Đa nghe ngài trình 16 câu kệ biết ngài đã đạt được ý sâu mầu của pháp môn thiền tông mà lại có lòng hiếu thảo, biết cha mình sẽ bị quả báo nặng nề, nên tổ dạy:

-Đêm nào con cũng kính nguyện mười phương chư Phật hộ trì lòng hiếu thảo của con, nhờ lòng kính nguyện chân thành đó sẽ tác động đến tâm thức vật lý của cha con. Trong 7 ngày cha con sẽ hồi đầu về Phật pháp.

Quả thật, nhờ lòng hiếu thảo cực xâu củ ngài, nên cha ngài tự nhiên nhớ đến ngài và tự nhiên đi tìm ngài, khi cha con gặp nhau cha ngài đã khóc rất nhiều và xin nỗi tổ Bà Xá Tư Đa. Cha ngài bỏ ra 1 số tiền lớn để xây 1 ngôi chùa hiệu là Thiền Tông Phục Đà. Ngày lễ lạc thành ngôi chùa, cũng là ngày tổ BÀ Xá Tư Đa truyền bí mật thiền tông cho ngài, có sự chứng kiến của vua cha và hoàng hậu.

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan