Tất cả những sự tạo tác nơi thế giới này đều bị vướng vào nhân quả cả, sao ban đầu Đức Thế Tôn lại dạy chúng con tu các pháp môn tu trước để được gì?

Ông Cư Sỹ Uất Lan Sỹ Dùng

Từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật quỳ gối chắp tay trình thưa:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Tất cả những sự tạo tác nơi thế giới này đều bị vướng vào nhân quả cả, sao ban đầu Đức Thế Tôn lại dạy chúng con tu các pháp môn tu trước để được gì, kính xin Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con rõ, con xin cảm ơn?

Đức Phật dạy:

Sở dĩ ban đầu Như Lai lập nhiều phương tiện dạy các ông tu là vì chiều theo sự ham muốn của các ông, nên Như Lai bày ra các pháp môn tu như:

1, Thiền quán, tưởng chuyển vật chất để các ông vui thích.

2, Thiền nghi tìm, kiếm hữu dụng của vật chất, để đem khoe với người khác được người ta khen các ông ham.

3, Lý luận trên trời dưới biển trên mây, dưới đất để các ông đi nói với người xung quanh, nghe hay họ tán thưởng bằng tiền, các ông mừng.

4, Niệm phật thấy hình bóng của Đức Phật nào đó, để đi khoe với người khác, các ông mê.

5, Niệm câu thần chú, di chuyển vật chất để nhiều người thấy họ kính nể cho là linh thiêng, để cái ngã của các ông to ra.

Như Lai biết các ông ham muốn như vậy, nên như lai bày ra các pháp môn tu nói trên để dụ các ông đến học. Mục đích của Như Lai là muốn tìm trong số đông các ông coi có ai muốn giải thoát không, nếu có Như Lai sẽ dạy riêng cho người này, để người này phụ giúp Như Lai truyền bá pháp môn giải thoát.

Như ông đã biết và thấy đó số người tập trung rất đông đến nghe Như Lai dạy 5 pháp môn tu được thành tựu trong vật lý, nhưng không ai hỏi pháp môn giải thoát cả.

Nhiệm vụ của Như Lai là dạy cho loài người ở thế giới này có 2 phần:

1.Giác ngộ: Hiểu biết thật rõ ràng sự sống nơi thế giới loài người cũng như trong Tam Giới

2.Giải thoát: Chỉ dẫn cho loài người ai muốn vượt ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật lý âm dương thì Như Lai sẽ dạy công thức cho.

Đã trải qua 45 năm mà chỉ có vài người muốn, nên Như Lai chỉ dạy riêng cho những người này. Như lai còn sống nơi thế giới này không còn nhiều, cũng là đến lúc Như Lai phải dạy pháp môn tuyệt mật thanh tịnh thiền này, ai muốn Như Lai dạy cho, để các ông truyền cho hậu thế. Vì pháp môn này quá ít người chịu tu nên Như Lai phải dạy sau cùng là vậy.

Như Lai cũng nhắc cho các ông rõ: Đầu tiên Như Lai có dạy pháp môn thanh tịnh thiền này là dạy cho 5 anh em ông Kiều TRần Như và 4 người bạn đồng tu với Như Lai thủa ban đầu. 9 vị này ai cũng lãnh hội được nên phụ giúp Như Lai thành lập giáo đoàn đạo giác ngộ.

Ông Uất Lam Sỹ Dùng, nghe Đức Phật trả lời ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan