Lục Tổ dạy: “An tâm tại vọng tánh” là an tâm làm sao?

Kỹ sư Bùi Trọng Khánh, sanh năm 1950, tại Bạc Liêu, cư ngụ tại Tp. Thượng Hải, Trung Quốc, hỏi 5 câu:

Câu 1: Làm sao nhận ra tánh Thanh tịnh của chính mình?

Câu 2: Lục Tổ dạy: “An tâm tại vọng tánh” là an tâm làm sao?

Câu 3: Con người nhờ Tánh để thấy, vậy Tánh và Linh Hồn có giống nhau không?

Câu 4: Trong sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, Trưởng ban có nói: Vị nào đạt được “Bí mật Thiền tông”, thì vị đó biết được ai tu còn luân hồi hay tu giải thoát, có đúng như vậy không?

Câu 5: Muốn tu vượt ra ngoài Tam giới phải tu làm sao?

Trưởng ban trả lời:

Câu một:

Người tu theo đạo Phật phải hiểu Phật và Tánh như sau, thì mới biết Tánh là gì mới nhận Tánh được:

Phật là trùm khắp.

Tánh: Trong Tánh có cái Ý, Ý này có 4 cái hằng: Thấy, Nghe, Pháp và Biết, nhưng tất cả đều là thanh tịnh. Cái Tánh này nhờ điện từ Quang làm sự sống cho Tánh, nên Tánh mới: Thấy, Nghe, Nói và Biết đưa đi xa hay thu gần lại được.

Trên đây là 6 thứ trong Tánh, gọi là Tánh chân thật cũng gọi là chân Tánh. Vì Tánh nó có đầy khắp theo Phật, nên Đức Phật gọi chung là “Phật Tánh”.

Còn cái học thức, suy nghĩ, chúng ta dùng là những thứ đối đải trong Vật lý Trần gian này, nên gọi là Vọng tánh; cái Vọng tánh này là sinh diệt, luân chuyển của Thế giới này, nên không thể nào dừng được. Tôi phân tích như vậy, nếu ông khéo sẽ nhận ra Tánh chân thật của chính ông.

Câu hai:

Câu này nếu ai nhận ra Phật tánh của chính mình giải ra rất đơn giản, còn người không nhận ra Phật tánh của chính mình, sử dụng cái Tâm duyên hợp của vật chất để giải thích, dù ngồi đó giải thích cả ngày thì người nghe cũng không biết gì.

Câu này các vị Tổ cũng như Đức Phật đã có dạy:

Như Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy:

– Người đã an Tâm rồi, tức sống với Phật tánh của chính mình. Dù có hoàn cảnh khắc nghiệt đến với mình, Tâm mình vẫn không bị lay động.

Khi con người được hình thành, trong đó có quả Tim, người Trung Quốc gọi là Tâm. Cái Tâm này nó ở trong Thân con người, mà cái Tánh của con người nó lại bao bọc xác thân của con người. Vì con người không muốn bỏ 2 thứ này nên gọi luôn 2 chữ: Tâm Tánh của tôi là như vậy.

Đức Phật dạy:

Sở dĩ con người bị đi trong lục đạo luân hồi là vì con người thích sử dụng Tánh người, mà Tánh người có đến 16 thứ. Trong 16 thứ của Tánh người, con người sử dụng nhiều nhất là “Tưởng, Tham, Ác và Kiến”, nên con người khó mà nhớ lại tánh Phật của chính mình được.

Đức Phật dạy tiếp:

– Khi Như Lai dạy pháp môn giải thoát, bị các thầy Bà La Môn chửi, nhưng Tánh Như Lai không động”.

Vì sao Tánh Như Lai không động?

Vì Như Lai đã sống với tánh Phật thanh tịnh của Như Lai. Vì tánh Phật thanh tịnh nên không dính tiếng chửi của đạo Ba La Môn. Nhờ vậy, Như Lai không sân hận.

Câu ba:

Tánh của mỗi con người, chúng tôi đã giải thích rồi; còn Linh Hồn, đây là hiểu biết của người bình dân, chứ không phải lời dạy của Đức Phật.

Câu bốn:

Phần này là đúng sự thật.

Vì sao đúng sự thật?

– Vì tu Thiền tông là tu cao nhất, thành tựu cao nhất, hiểu biết tột cùng nhất, và duy nhất chỉ có một con đường là “thành Phật”. Pháp tu Thiền tông này, Đức Phật dạy sau cùng nơi kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trên núi Linh Sơn. Vì là cao nhất, nên biết tất cả những pháp môn khác.

Câu năm:

Muốn vượt ra ngoài Thế giới loài Người hay Tam giới. Duy nhất, người tu phải nhận ra tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Khi nhận ra được rồi, việc làm của tánh Phật mới không bị luân hồi.

Đức Phật dạy đoạn này như sau:

 

TRÍCH QUYỂN : “ĐỨC PHẬT DẠY TU THIỀN TÔNG”.

Tin Liên Quan