Tại sao khi được thành phật mới thoát ra được cái vỏ bọc tánh người, còn trước kia không thoát ra được?

Ông MA HA CA DIẾP ra trước ĐỨC PHẬT, trịch vai áo bên phải, quỳ gối trình thưa:
-Kính bạch Đức Thế Tôn, con có 2 thắc mắc như sau kính xin Đức Thế Tôn dạy con.
+Tánh phật là sáng suốt nhưng sao lại chui vào tánh người để rồi bị tánh người giam giữ trong đó không ra được, bị kéo đi luân hồi trong Tam Giới?
+Tại sao khi được thành phật mới thoát ra được cái vỏ bọc tánh người, còn trước kia không thoát ra được?

Như Lai trả lời ông rõ:
Tuy ông đạt được bí mật Thanh tịnh thiền nhưng ông mới hiểu 50% nơi thế giới loài người nói riêng và Tam Giới nói chung chứ ông chưa hiểu sâu về nguyên lý.
Như Lai dạy ông:
Ông chỉ biết bề nổi của vật lý, chứ ẩn ý sâu trong phật giới ông chưa hiểu được. Khi Như Lai còn sống nơi cõi trời Đâu Suất Đà, được ĐỨC PHẬT CỔ NHIÊN ĐĂNG dạy Như Lai thì Như Lai cũng có cái thắc mắc như ông vậy.
Đức Phật CỔ NHIÊN ĐĂNG dạy ta:
Vị nào đạt được bí mật thanh tịnh thiền, muốn thoát ra vỏ bọc tánh người, để trở về sống trong bể tánh thanh tịnh sống thì phải hiểu và làm 4 việc như sau:
1.Tánh phật của ông hiện đang bị giam trong vỏ bọc tánh người, phải làm việc bằng cái vọng tưởng của tánh người.
2.Vỏ bọc tánh phật của ông cấu tạo bằng điện từ Quang thanh tịnh. Nhưng tánh phật của ông đang nằm trong tánh người. Tánh người có đến 16 thứ và 8 muôn 4 ngàn cái ảo giác, thì làm sao tánh phật biết đường mà thoát ra tánh người.
3.Tánh phật của ông muốn thoát ra tánh người phải biết quy luật:
Cái vỏ bọc tánh phật của các ông, phải làm sao cho cái vỏ bọc tánh người nó không chịu nổi sức nặng tánh phật của các ông, thì cái vỏ bọc tánh người tự động nhả cái vỏ bọc tánh phật của các ông ra.
Bằng cách nào?
Bằng cách các ông phải biết 2 nguyên lý sau:
-Cái vỏ bọc tánh người của các ông, nó được cấu tạo bằng điện từ âm, điện từ này luôn lúc nào cũng co bóp cứng tánh phật của các ông lại.
Để làm chì? Để tánh phật các ông không chịu nổi, nên lúc nào cũng cựa quậy suy nghĩ đủ chuyện và mong thoát ra ngoài. Các ông càng cựa quậy, thì ảo tưởng của tánh người càng hoạt động mạnh. Do đó các ông tưởng những cái suy nghĩ và hiểu biết của tánh người của các ông là đúng, nên các ông càng làm thì sức hút tánh người càng hút sâu vào thế giới vật lý mộng ảo này. Nên tánh phật của các ông không thể thoát ra khỏi tánh người.
-Tánh phật của các ông muốn thoát ra ngoài tánh người, duy nhất chỉ có 1 con đường:
Các ông phải làm cho cái vỏ bọc tánh phật của các ông mạnh và nặng hơn tánh người, thì tánh người bắt buộc phải nhả tánh phật của các ông ra.
Bằng cách nào?
Bằng cách các ông phải hiểu 3 nguyên lý sau:
Nguyên lý 1: Loại phước đức để mong hưởng thụ, được lưu trữ trong vỏ bọc tánh người, nhờ điện từ âm dương luân chuyển và kéo đi đến chỗ các ông muốn.
Nguyên lý 2: Loại phước đức tìm nơi cư ngụ thanh tịnh để học pháp môn giải thoát, được lưu trữ trong vỏ bọc tánh người, để học cách vượt ra ngoài luân chuyển của Tam Giới. Cũng nhờ điện từ âm dương luân chuyển kéo đi đến nơi các ông muốn đến.
Nguyên lý 3: Loại công đức được lưu trữ trong vỏ bọc tánh phật, công đức này có công dụng như sau:
-Nó không bị sức hút của điện từ âm dương hút và kéo đi.
-Được lưu trữ trong vỏ bọc tánh phật.
-Nhờ lưu trữ trong vỏ bọc tánh phật, nếu công đức càng nhiều, thì vỏ bọc tánh người nó không chịu nổi, nên tánh người tự động nhả tánh phật các ông ra, nên tánh phật được tự tại. Nhờ vậy tánh phật được trở về bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng, không cần tu bất cứ pháp môn gì trên thế giới này cả.

(Trích trong quyển “Sách trắng thiền tông”- NXB Hồng Đức).

Tin Liên Quan