Tại bờ ngăn cách Hải Triều Dương Thiền Gia Chánh Huệ Phong cảm ơn Đức Phật

 

(Trích quyển “huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền”- NXB Tôn Giáo Hà Nội).

 

Tin Liên Quan