Sao hiện nay có quá nhiều người lạy cầu xin Thượng Đế cứu giúp họ, việc cầu xin như vậy có kết quả gì không?

Ông Phú Lâu Na, từ chỗ ngồi đứng lên, đến trước Đức Phật quì gối trịch vai áo bên phải trình thưa hỏi như sau:

 • Kính bạch Đức Thế Tôn: Chúng con nghe Đức Thế Tôn dạy, chúng con đã hiểu sự sống trong Tam Giới này. Sao hiện nay có quá nhiều người lạy cầu xin Thượng Đế cứu giúp họ, việc cầu xin như vậy có kết quả gì không, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy ông Phú Lâu Na:

 • Này ông Phú Lâu Na, Như Lai dạy ông và đại chúng: Ở trong Tam Giới này có 45 hành tinh.
 • 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại,
 • 11 hành tinh cấu tạo bằng 5 màu sắc rất đậm của điện từ Âm Dương.
 • 17 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc rất đậm của điện từ Âm Dương.
 • 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ Âm dương không màu sắc.

Luân chuyển và tồn tại của 45 hành tinh này, là do sức hút vào và đẩy ra của điện từ Âm dương theo quy luật Nhân quả luân hồi, tức: Thành- Trụ – Hoại – Diệt.

Vì vậy, người sống ở hành tinh nào thì phải lo cho hành tinh đó, không thể đến hành tinh khác lo được.

 

Vì sao vậy?

 

Vì cấu tạo của điện từ Âm Dương của mỗi hành tinh đều có tần số và màu sắc riêng, nên người ở hành tinh Tứ đại này, không đến hành tinh Dục giới hay Hữu Sắc được, chớ nói chi là hành tinh Vô Sắc.

Tuy nhiên, người ở hành tinh Tứ đại này, nếu văn minh tột cùng, có thể sử dụng phi thuyền bay đến được hành tinh Tứ đại gần nhất mà thôi.

 

Vì sao đến được?

 

Vì các hành tinh Tứ đại giống hệt như hành tinh chúng ta đang sinh sống vậy.

 

 

Ông Phú Lâu na lại thưa hỏi Đức Phật:

 • Kính bạch Đức Thế Tôn: Hiện nay nhiều nơi lạy cầu xin Thượng Đế hoặc vị Thần hay vị Thánh có kết quả như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

 

Đức Phật dạy ông Phú Lâu Na:

 

 • Này ông Phú Lâu Na và đại chúng, Như Lai giải phần linh thiêng này như sau:
 • Các nơi thờ Thượng Đế, ông Thần hay vị Thánh nào đó, sau này có nơi thờ Như Lai nữa, mà có linh thiêng là do nguyên lý như sau:

 

 1. Ngài Thượng Đế ở cõi trời Dục giới không đến Thế giới Tứ đại này được. Trừ khi Ngài Thượng Đế hết tuổi thọ ở Cõi trời Dục giới, Ngài đến với Thế giới loài Người sinh sống, thì Ngài phải chui vào lỗ đen của mẹ Ngài và ngủ trong Tử cung của mẹ Ngài 9 tháng 10 ngày, sau đó được mẹ Ngài sinh ra, thì:
 • Tánh Thấy của Ngài không còn biết rõ những gì trước kia mà Ngài biết
 • Tánh Nghe của Ngài cũng vậy.

Mà cha mẹ Ngài gọi Ngài là Đứa trẻ mà thôi. Do vậy, Ngài Thượng Đế đến với thế giới  loài Người thì có giúp gì cho ai được mà cầu xin ông ta.

 

 1. Còn việc linh thiêng mà các nơi thờ phượng hiện nay là do con người cả.

 

Vì sao vậy?

 

 • Vì loài người sống ở nơi Trái đất này có 2 loại Người:

Loại Người thứ nhất: Người khôn lanh bịa ra những chuyện linh thiêng để lường gạt những người ngu khờ đến lạy và cầu xin, cúng tiền để cho những người khôn lanh này ăn no ở không, không lao động mệt nhọc mà hưởng sung sướng, lại còn được người ngu gọi là Thầy nữa.

Loại Người thứ hai: Người ít học mà lại quá tham lam và sợ sệt, nên bị những người khôn lanh móc túi mà họ không hay. Đã vậy, mà còn gọi người móc túi mình là Sư phụ tốt nữa.

 

Như Lai đưa ra ví dụ như sau tự các ông hiểu:

 

 • Như ở trong làng nọ, có 3 gia đình họ cùng làm một nghề.
 • Gia đình thứ nhất: ngày nào cũng cặm cụi lo làm ăn tích luỹ, học hỏi những điều chân thật.
 • Gia đình thứ hai: Ngày nào cũng 6 lần đi cầu khẩn lạy lục Thượng Đế.
 • Gia đình thứ ba: Ngày nào cũng đem kinh tụng 2 hay 3 giờ.

 

Trong 3 gia đình này, gia đình nào có hạnh phúc và nhiều tiền của hơn?

 

 • Tất cả đại chúng đồng thanh trả lời Đức Thế Tôn:
 • Dạ, gia đình lo làm ăn và học hỏi những điều chân thật, là gia đình này giàu có và rất hạnh phúc.

 

Đức Phật liền dạy tiếp:

 • Các ông nên biết, trên trái đất này là do 5 loài sống chung.
 • Loài Người chỉ thấy được loài Súc sanh, còn các loài khác loài Người không thấy được.
 • Loài Súc sanh cũng thấy được loài Người, loài Súc sanh cũng không thấy được các loài khác.
 • Còn loài Thần thì thấy được loài Người, loài Ngạ Quỷ và loài Súc sanh.
 • Còn loài Ngạ Quỷ thì thấy được loài Người và loài Súc sanh.
 • Còn loài ở Địa Ngục chỉ thấy được loài của họ thôi.

 

Loài Thần và loài Ngạ Quỷ thì họ làm được những hiện tượng lạ, chứ họ không giúp được ai hay làm hại ai.

 • Mọi việc đều do con người cả:
 • Như thỉnh ông Thượng Đế vào nhà mình thờ, rồi lạy và cúng cho ông Thượng Đế ăn. Ông Thượng Đế đâu có xuống Địa cầu này ăn, còn ông Thần thì ở Miểu ổng ăn còn không hết, thì Ổng đến nhà mình làm gì, trừ khi mình mời Ổng ta đến.

 

Còn Ngạ Quỷ thì không cần mời, thấy thức cúng là họ kéo đến giành giật lấy ăn.

 

Vì vậy, những nơi mà loài Người cúng, là cúng cho Ngạ Quỷ đến ăn thôi.

(Trích trong quyển “Sách trắng thiền tông”- NXB Hồng Đức).

Tin Liên Quan