Sao gọi là địa ngục, sao gọi là ngục tối, 2 từ này có khác nhau không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Ông cư sĩ Liên Trường Thịnh:

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật quỳ gối chắp tay thưa hỏi:

Kính bạch Đức Thế Tôn: con có thắc mắc như sau, kính xin Đức Thế Tôn dạy con:

-Công thức giải thoát chúng con đã thông suốt, xin cám ơn Đức Thế Tôn, con xin trình hỏi Đức Thế Tôn 2 ý như sau:

1-Sao đạo của con theo tu trước kia, bảo là ai muốn lên sống với trời thượng đế, thì hãy cầu xin ngài, ngài sẽ cứu giúp?

2-Sao gọi là địa ngục, sao gọi là ngục tối, 2 từ này có khác nhau không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

Này ông cư sỹ Liên Trượng Thịnh: Như Lai trả lời cho ông:

Câu 1: Ở thế giới loài người này ai muốn sống bất cứ ở đâu đều được cả, nhưng phải tuân theo quy luật nhân quả vật lý âm dương nơi thế giới này, như:

-Nếu ông muốn sống nơi cõi trời, do vị thượng đế cai quản thì ở thế giới loài người làm 2 việc như sau:

Ông phải tạo ra nghiệp phước đức thật nhiều, nghiệp phước đức của ông ở thế giới này ví như là vàng hay tiền vậy.

Phải liên tục cầu nguyện mong được sống nơi cõi trời này, sự cầu nguyện liên tục đó, tức ông tự tao ra cho mình làn sóng điện từ âm dương ngang bằng với làn sóng điện từ âm dương nơi cõi trời, do vị chúa trời thượng đế cai quản. Khi ông hết duyên sống nơi thế giới này, thì làn sóng điện từ âm dương do ông tạo ra đó, tự động nó hút ông vào cõi trời thượng đế sinh sống.

Như Lai cũng nói cho ông rõ: ông đến sống với cõi trời thượng đế thì việc làm như sau:

A-Nếu ông có khả năng cao, thì các quan phò tá thượng đế phân công ông làm việc theo khả năng của ông.

B-Còn ông không có khả năng thì làm 1 nhân viên bình thường thôi, ở thế giới này gọi là lao động phổ thông:

Như Lai ví dụ:

Như ở thế giới này: ông là 1 công dân thường mà muốn đến cung vua làm việc:

Trước hết ông phải học hỏi cho giỏi

Có tiền cho thật nhiều.

Để chi vậy?

Để có tiền làm lộ phí đến cung vua.

Khi đến gặp quan giám khảo, phải biết điều với ông quan này thì mới vào cung vua làm việc được.

Khi vào làm việc tại cung vua rồi, thì phải sống và làm việc đúng với phép tắc ở đấy, nếu ông vi phạm sẽ bị ngồi tù.

Trên đây là ông thấy ở thế giới này, còn ông sống ở cõi trời thượng đế, phép tắc ở cõi trời thượng đế nghiêm gấp 10 lần nơi thế giới này, như:

-Nếu vi phạm luật trời thì bị giam vào ngục tối.

-Khi ông hết tuổi thọ nơi cõi trời thượng đế thì mới được thả ra để quay trở lại thế giới loài người sống tiếp. Sau đó ông thích đi đâu nữa thì tự ông tạo nghiệp để đi.

Câu 2:

Địa ngục là nói cõi tăm tối nơi địa cầu này, là chỉ các loài sống dưới lòng đất.

Ngục tối là chỉ nơi giam giữ ở cõi trời thượng đế, còn ở loài người là nơi giam giữ đặc biệt không có ánh sáng mặt trời.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan