Pháp môn Thiền tông này đến các đời sau có được nhiều người tu không?

Ông cư sỹ Thân Thế Trí Phương:

Từ chỗ ngồi đứng dạy đến trước Đức Phật, chắp tay quỳ gối trình thưa cùng Đức Phật 2 câu:

Câu 1: Kính bạch Đức Thế Tôn pháp môn như lai thanh tịnh thiền mà ông Duy Ca Mật trình bày trước Đức Thế Tôn và chúng con xong, pháp môn này đến các đời sau có được nhiều người tu không?

Câu 2: Hiện nay con thấy có rất nhiều đạo giáo dạy tu, đạo nào cũng nói đạo mình hay, đạo mình cao. Vậy kính xin Đức Thế Tôn phân tích cho chúng con biết: Tìm hiểu như thế nào để biết nguyên lý chân thật, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con

Đức Phật dạy:

Câu 1: Này ông Thân Thệ Trí Phương: Pháp môn như lai thanh tịnh thiền này mới nghe qua rất đơn giản, coi như rất rễ tu, nhưng xét nơi thế giới vật lý này có ít người thực hiện được.

Vì sao ít người thực hiện được?

-Vì loài người đang sống trong sức hút cực mạnh của vật lý âm dương, họ chưa biết ngoài sức hút của vật lý điện từ âm dương là gì? Do đó họ không thể nào biết sự thật trong càn khôn vũ trụ này. Vì chỗ không biết đó nên họ sử dụng trí óc tưởng tượng của mình để dạy cho người khác thì làm sao đúng được.

Vì chỗ này nên pháp môn như lai thanh tịnh thiền khó có người biết được, không biết thì làm sao tu, nếu có biết đi nữa, thì cũng không dám tu. Vì sao?

Vì có 2 nguyên nhân:

1.Con người đang sống trong sức hút cực mạnh của nhân quả vật lý, vật lý là do điện từ âm dương kéo đi luân chuyển.

2.Xung quanh họ có rất nhiều người bịa ra những chuyện thần, thánh, ma, quỷ để hù dọa nữa thì đầu óc loài người đâu còn biết được chân thật nơi thế giới này.

Do vậy pháp môn như lai thanh tịnh thiền này phải đợi khi loài người văn minh lên cao thì mới có nhiều người tu.

Câu 2: Câu này ông hỏi đạo nào cao, đạo nào thấp là bị sai. Vì sao bị sai?

-Vì tất cả những gì luân chuyển nơi thế giới này đều tuân theo quy luật của vật lý cả, cũng có nghĩa là theo luật nhân duyên và nhân quả, chứ không có đạo nào cao hay đạo nào thấp, mà chỉ có đạo tu để được giác ngộ và giải thoát, hoặc tu để được đi trong lục đạo luân hồi mà thôi.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan