Ở trái đất này có mấy loài sống chung? Ở trái đất này có mấy đạo?

Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu thứ 4:

Kính thưa Phụ vương! Ở trái đất này có mấy loài sống chung?

Kính xin Phụ vương dạy con.

Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 4:

Này Thái tử Trần Anh Tông: Ở trái đất này có 6 loài sống chung gồm:

1.Loài Thần

2.Loài người

3.Loài Ngạ Quỷ

4.Loài Súc Sanh

5.Loài Địa Ngục

6.Loài Thực Vật.

Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu thứ năm:

Kính thưa Phụ vương! Ở trái đất này có mấy đạo? Kính xin Phụ vương dạy con.

Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 5:

Này Thái tử Trần Anh Tông: Ở trái đất này có 4 đạo chính gồm:

1.Đạo Phật

2.Đạo Trời

3.Đạo Tiên

4.Đạo Thần.

TRÍCH QUYỂN: “ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON CÁCH GIỮ NƯỚC,TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT NÀY”. NXB. HỒNG ĐỨC.

Tin Liên Quan