Người tu hành tức tu hành cao có bị rơi vào nhân quả không?

Tôi xin kể về câu truyện Nhân quả không chừa 1 ai, kể cả người tu Thiền tông mà không hiểu thiền:
Ngày xưa bên Trung Hoa ở hội của tổ Bá Trượng Hoài Hải, 1 hôm Tổ Bá giảng thiền cho đại chúng nghe, khi giảng xong đại chúng ra về, chỉ còn 1 ông lão không về mà cứ lảng vảng quanh Tổ, nên Tổ hỏi:
-Sao ông không về, có việc chi không?
-Kính bạch Hòa thượng, con không phải là người, con là con chồn già đang sống sau núi của Hòa thượng. Cách đây thật là lâu xa thời Đức Phật Ca Diếp đang giáo hóa ở thế giới này, con là 1 thiền sư giảng thiền và thuyết Kinh ở núi này, vì có 1 vị thiền sinh trong hội có hỏi con:
– Người tu hành tức tu hành cao có bị rơi vào Nhân quả không?
Con trả lời là không rơi vào Nhân quả, một câu nói khẳng định của con, phá đi luật tự nhiên nơi thế giới vật lý này, nên con bị luật Nhân quả cuốn hút, con bị làm kiếp chồn vô số đời từ đó đến nay.
Con nghe Hòa thượng giảng kinh, nói thiền được hơn ba năm rồi, con nhận ra sức mạnh chi phối khủng khiếp của Nhân quả, nay con mới nhận ra câu nói sai luật Nhân quả của con, mà ngày xưa con đã trả lời sai cho học trò của con, vì khi đó con không đạt được Yếu chỉ Kinh. Con trả lời vi phạm luật tự nhiên của Nhân quả nên con bị lực khủng khiếp của Nhân quả cuốn hút, con bị làm kiếp hồ ly từ đó đến nay, thật là đáng sợ. Chỉ vì con chưa mở được mắt đạo mà giảng đạo, giảng thiền cho đại chúng nghe, con chẳng khác nào là 1 người mù dẫn 1 đám mù đi theo nữa, thật là bướng bỉnh. Một mình con bị nghiệp lực của Nhân quả không nói gì, vì con làm con chịu, không biết các vị ghe theo con chỉ dẫn có bị gì không? Thật lòng con rất hối hận.
Hôm nay con đến đây nghe Hòa thượng dạy, con nhận ra yếu chỉ Thiền tông, nhưng thân chồn của con, con không biết làm sao từ bỏ nó, kính xin Hòa thượng vì lòng từ bi, giúp con bỏ thân chồn này, con xin đội ơn Hòa thượng. Khi con bỏ thân chồn này rồi con cố gắng tu theo pháp môn Thiền tông, mà Hòa thượng đã dạy chúng con, không dám lừa dối ai dù là việc nhỏ nhất.
Tổ Bá Trượng Hoài Hải bảo ông lão:
Ông hãy hỏi câu hỏi mà ngày trước người ta hỏi ông đi, tôi sẽ vì ông mà hóa giải cho.
Ông lão trịnh trọng thưa với Bá Trượng:
-Kính bạch Hòa thượng, người đại tu hành có bị rơi vào Nhân quả không?
Tổ Bá Trượng chậm dãi nói với ông lão:
-Ông đừng lầm…và chớ…lầm Nhân quả, nơi vật lý Thế giới này.
Màu nhiệm thay, một câu nói đơn sơ của tổ Bá Trượng, không kẹt vào quy luật vòng xoáy cực mạnh Nhân quả nơi thế giới này, ông lão lãnh hội ngay lời tổ Bá Trượng, tức khắc ông mở được cửa Bí mật Thiền tông, ông lão biết rõ ràng, tường tận sự chi phối đầy bí ẩn, khủng khiếp, nhưng rất trật tự, bao trùm khắp trong Tam Giới này! nhờ câu nói của tổ Bá Trượng mà ông lão thoát ra được kiếp Hồ ly.
Ông lão khóc quỳ lạy Tổ và thưa:
-Một lần nữa con xin thành kính cám ơn Hòa thượng, con cố gắng tu hành không dám chỉ dạy ai bất cứ điều gì trong các kinh, mà Đức Phật đã dạy, khi chưa đạt được Bí mật Thiền tông.

Trích trong quyển “Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ” – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội.

Tin Liên Quan