NHÀ NGOẠI CẢM ĐI TÌM MỘ, HỌ THẤY ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI Ở CÕI ÂM. NHƯNG HỌ CHỈ TÌM ĐƯỢC 60%, CÒN 40% TẠI SAO KHÔNG THẤY?

Bà sáu Cầm, sanh năm 1948, tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cư ngụ tại thành phố Udon Thani, Thái Lan, hỏi:
Câu 1: Hiện giờ nhiều Nhà Ngoại cảm đi tìm mộ, họ thấy được những người ở cõi Âm, nhưng họ chỉ tìm được 60%, còn 40% tại sao không thấy?
Câu 2: Họ tu pháp môn nào mà được thấy cõi vô hình như vậy?

Trưởng ban trả lời:

– Đây là hai câu hỏi ngoài phạm vi Thiền tông học, đáng lẽ chúng tôi không nhận. Tuy nhiên, để quí vị được thông, tôi lấy vài ý từ các kinh của Nhà Phật giải thích chỗ này:
Theo Phật giáo, phân chia trong Càn khôn Vũ trụ này như sau:
Trong Vũ trụ có Hằng Hà sa số Tam thiên Đại thiên Thế giới. Một Tiểu thiên Thế giới có 1.000 Thái dương hệ. Trong 1 Thái dương hệ có sáu cõi là, Trời, A Tu La, Người, Ngạ Quỷ, Súc Sanh và Địa Ngục. Cũng như ở quả địa cầu của chúng ta có rất nhiều nước, trong mỗi nước có rất nhiều sắc tộc, v.v…
Người không tu theo pháp môn vượt ngoài Tam giới của đạo Phật, khi mất thân này họ chỉ ở 5 cõi thấp:
1- Cõi A Tu La.
2- Cõi Người.
3- Cõi Ngạ quỉ.
4- Cõi Súc sinh.
5- Cõi Địa ngục.
Riêng người muốn vãng sanh về cõi Trời, họ phải tu phước thật lớn hay ít ra họ phải chứng được Sơ thiền (Ly sanh hỷ lạc) mới đến và sống ở cõi Trời được.
Bình thường, chúng ta thấy được hai loài là Người và Súc sanh. Riêng người có Ngoại cảm, họ thấy được thêm cõi thứ 3 nữa, còn các cõi kia họ không thể thấy được, trừ khi họ tu chứng được Sơ thiền như nói trên. Vì vậy, con người mất đi họ chỉ tìm được 60% là phải, còn 40% họ đi các cõi khác làm sao tìm được.

Câu 2: Theo đạo Phật, ai muốn thấy cõi Âm, cõi thứ 3 như nêu trên, họ phải tu định tâm quán tưởng, cân bằng tần sóng thức của người ở tầng thứ 3. Hai tần sóng thức này khi ngang bằng nhau họ sẽ nhận ra nhau.
Còn như các Nhà Ngoại cảm họ không phải tu mà vì một hoàn cảnh bất ngờ nào đó, đột nhiên tần sóng thức họ bị lệch về Âm, ngang bằng với tần sóng thức của người ở cõi Ngạ quỉ nên họ nhìn thấy nhau. Như chết đi sống lại vì bị: Sét đánh, điện giựt, rắn độc cắn, chó dại cắn, v.v… Họ mới có khả năng này.
Vì sao vậy?
– Vì các loài có chất độc, tần sóng thức của các loài này tương với cõi Âm.
Nói thật rõ hơn về loài Người:
– Người Nam: Tần số Dương là từ 51 đến 55%; còn tần số Âm là từ 45 đến 49%.
– Người Nữ: Tần số Âm là từ 51 đến 55%; còn tần số Dương của là từ 45 đến 49%.
– Người Âm: Tần số Âm của họ là 60%. Tần số Dương của họ có 40% thôi.
Vì vậy, người Nam hay người Nữ tu thiền muốn gặp được người Âm, thì phải dụng công đè nén cho tần số Âm của mình xuống bằng tần số Âm của người Âm, thì tự nhiên gặp được họ.
Xin lưu ý phần này, người thường xuyên tiếp xúc với các loài Âm lâu ngày sẽ bị như sau:
1- Tần số Âm người đó sẽ quen với các loài Âm, khi mất thân làm người, người đó tức khắc được hoà nhập với các loài Âm liền!
Phần nhiều, các người này hay đưa hình ảnh của Phật và Bồ tát ra thờ. Tuy là thờ như vậy, nhưng Phật và Bồ tát không xen vào, mà chỉ có các loài Âm theo dựa hình tượng Phật hay Bồ tát thôi.
2- Những người sống với cõi Âm nhiều, họ nghe ai nói pháp môn tu Thiền tông này, họ không dám lại gần!
Vì sao vậy?
Vì pháp môn Thiền tông là pháp môn cực Dương, nên họ không dám đến gần, chứ nói chi là tu.
Để chứng minh pháp môn Thiền tông học này:
1- Bà thử đem quyển sách viết về Thiền tông học, đưa cho những vị ấy đọc, nếu cố gắng đọc, họ sẽ bị nhức đầu và mắc nôn liền!
2- Những người thờ thần quyền, họ cũng không dám ngó sách Thiền tông học là vậy, chớ đừng nói chi đến tu!
3- Những người bói toán, hay được “Ông lên, Bà xuống, mượn xác”, họ cũng không dám xem sách Thiền tông học này nữa!
Người tu theo Thiền tông Nhà Phật, họ không làm những cái lặt vặt này, mà con đường duy nhất của họ là giác ngộ và giải thoát mà thôi.

TRÍCH QUYỂN “NHỮNG CÂU HỎI VỀ THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan