Ngài Phú Lâu Na hỏi Đức Phật: Sau khi Như Lai diệt độ xá lợi của Như Lai lưu lại thế gian bao lâu?

khóa học xuất nhập khẩu tại hà nội

Tin Liên Quan