Mê tín là gì? Chánh tín là sao? Dị đoan là sao? Giác ngộ là giác cái gì? Giải thoát là sao? Viện chủ là nói danh của vị nào?

Thái tử Trần Anh Tông đứng lên trình với Phụ vương:

-Kính thưa Phụ vương! Để con có kiến thức điều hành quốc gia Đại Việt, kính xin Phụ vương cho con hỏi một số câu.

Kính xin Phụ vương dạy con!

Quốc Vương Trần Nhân Tông nói:

-Con cứ tự do hỏi, Phụ vương sẽ dạy cho.

Thái Tử Trần Anh Tông Hỏi câu thứ nhất:

Kính Thưa Phụ vương:

-Một: Mê tín là gì?

-Hai: Chánh tín là sao?

-Ba: Dị đoan là sao?

-Bốn: Giác ngộ là giác cái gì?

-Năm: Giải thoát là sao?

-Sáu: Con sang nước Trung Hoa và nước Phù Tang có thầy sưng với con là viện chủ và tiếp con, vậy viện chủ là nói danh của vị nào?

Kính xin Phụ vương dạy con!

Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ nhất:

-Này Thái tử Trần Anh Tông!

Một: -Mê tín là tin sai sự thật, như:

Cầu xin Đức Phật cho phước là mê tín! Vì sao? Vì Đức Phật đâu có ban phước mà cầu xin.

Cầu xin ông Trời cho phước là mê tín! Vì sao: Vì ông Trời đâu có ở thế giới loài người mà ban phước, xin ông Trời ban phước là mê tín.

Cầu xin ông Thần cho phước là mê tín! Vì sao? Vì ông thần cũng đâu có phước mà cho, ông Thần chỉ có Thần thông. Nếu xin ông Thần ban phước là mê tín.

Xin Cô Hồn cho phước là mê tín! Vì sao? Vì Cô Hồn còn đi xin thức ăn của con người, thì có phước đâu mà cho con người. Xin Cô Hồn cho phước là mê tín.

Hai: Chánh tín là tin đúng sự thật, như:

+Người đến chùa lễ Phật, để nhớ ơn Đức Phật dạy cho con người biết 6 pháp môn tu. Ai muốn tu theo pháp môn nào tùy ý. Đây gọi là chánh tín.

Ba: Dị đoan là làm những việc kì cục, quái dị, như: Giết châu bò, heo, dê để tế thần. Người dân Đại Việt có trí sáng suốt không làm những việc kỳ quái này.

Bốn: Muốn giác ngộ thì tìm những vị biết về nhân sinh vũ trụ họ dạy cho.

Năm: Giải thoát thì tìm những vị biết công thức trở về Phật Giới họ dạy cho.

Sáu: Viện chủ có 2 nơi được gọi:

1-Người đứng ra xây và quản lý chùa Thiền Tông, dạy giác ngộ và giải thoát, vị này được gọi là Viện chủ. Danh từ Viện chủ này phải đợi tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông công bố ra, danh từ Viện chủ này mới có. Còn tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng THiền Tông chưa được công bố ra, danh từ Viện chủ không ai được sử dụng.

2-Tuy nhiên ở nước Trung Hoa và nước Phù Tang danh từ Viện chủ này có 2 nơi được sử dụng:

Một-Trưởng môn phái Võ Lâm, người Trung Hoa gọi là Viện chủ.

Hai-Trưởng đền thờ các anh hùng dân tộc của nước họ, cũng được gọi là Viện chủ.

Còn các thầy đứng ra xây chùa, kêu gọi bá tánh đóng góp tiền và vật liệu được danh gọi như sau:

1.Xây chùa ngồi tu thiền, gọi là thầy chủ chùa thiền.

2.Xây chùa giảng đạo, gọi là thầy chủ chùa bát nhã.

3.Xây chùa niệm Phật, gọi là thầy chủ chùa Tịnh Độ

4.Xây chùa Niệm Chú, gọi là thầy chủ chùa Mật Chú.

Những chùa này, những thầy nào được thầy chủ chùa đó di trúc cho thì được thừa kế. Nếu không có di trúc, thì tự quý thầy bầu chọn sau khi thầy chủ chùa qua đời.

Còn người bình thường tự đứng ra xây chùa, được gọi là ông hay bà chủ chùa, tổ chức tu theo pháp môn nào như nói trên, được gọi là chủ chùa pháp môn đó. Con cháu được quyền thừa kế.

TRÍCH QUYỂN: “ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON CÁCH GIỮ NƯỚC,TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT NÀY”. NXB. HỒNG ĐỨC.

Tin Liên Quan