Mạch nguồn Thiền tông

Xuất phát từ nơi mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn nay thuộc Ấn Độ. Tạo thành dòng chảy mạch nguồn Thiền tông được thiền gia Chánh Huệ Phong diễn tả:

Và núi Linh Sơn ấy, mạch nguồn thiền tông chảy xuôi vê nam Ấn, từ đây vượt biển nam Ấn vào nước Tích Lam (srilanca). Từ nước Tích Lan mạch nguồn Thiền tông vượt Ấn Độ Dương vào cực tây nước Nam Dương (Indonesia), theo eo biển Malacca vào biển đông Việt Nam. Trú bão ở Côn Sơn, để rồi trực chỉ vào huyện duyên hải Trà Vinh, từ đây cập bờ biển Việt Nam ghé Vũng Tàu, Nha Trang, Quy Nhơn, Huế. Được tiếp lương thực sau cùng tại Việt Nam, chực chỉ ra biển đông vào cực nam cực đảo Hải Nam Trung Hoa, lần theo biển đông đảo Hải Nam, nhận lương thực sau cùng tại đảo này, rồi vượt biển đông vào sông Trường Giang, chảy ngược Trường Giang vào nước Lương, chủ nước Lương không chấp nhận mạch nguồn thiền tông, nên mạch nguồn thiền tông lại xuôi Trường Giang ra biển đông, chảy ngược về phương bắc. Khi tới đất bắc Ngụy dừng tại động thiếu thất nơi chùa Thiếu Lâm và dừng chảy ở đây 9 năm.

Chín năm sau có vị tráng sĩ kiên cường, quên thân mạng chỉ còn 1 tay mà nắm lấy mạch nguồn Thiền tông, để rồi từ đây mạch nguồn Thiền tông chia ra nhiều nhánh chảy đi khắp Trung Hoa rộng lớn. Dòng chảy nguồn thiền tông có 3 hướng chảy quan trọng:

-Mạch nguồn thiền tông chảy vể hướng đông bắc vượt biển hoàng hải đến nước Cao ly (Triều Tiên và Hàn Quốc).

-Mạch nguồn thiền tông chảy ngược biển đông Trung Hoa đến nước Phù Tang (nhật bản)

-Dòng chảy mạnh nhất là vượt biên giới Trung – Việt vào tỉnh Vĩnh Phú và Bắc Ninh rồi đến thành Thăng Long. Tại đây mạch nguồn thiền tông chảy lên núi Yên TỬ, Quảng Ninh, rồi xuôi về nam. Đến Huế mạch nguồn thiền tông dừng lại đây 182 năm.

Năm 1956 mạch nguồn thiền tông ấy bùng lên tại đất rồng, nhưng vì thời cuộc phải tắt lịm, vị tiếp nhận mạch nguồn ấy không có duyên lớn, nên không cho mạch nguồn chảy đi các nơi đành trụ lại đây và có nhắn nhủ cho hậu nhân bằng bài kệ 24 câu:

Vâng lời vàng ngọc ấy, chúng con xin nghe và thực hiện, hôm nay hình bóng của thầy tuy không còn nữa, nhưng những lời tuyệt đỉnh về Thiền tông học của thầy dạy chúng con, chúng con xin ghi nhớ mãi, nguyện đem hết sức mình để mạch nguồn Thiền tông chảy khắp mọi nơi:

Những lời thành tâm nguyện ước đó, mãi đến 50 năm sau chúng con mới thực hiện được, nên năm 2006, mạch nguồn thiền tông mới chuyển mình chảy lại, tạo thành một tiểu Linh Đài. Tại đây mạch nguồn Thiền tông được người có tâm lớn, cho vượt các biển để vươn các châu. Nhiều người có duyên lớn tiếp nhận và nếm được mùi vị tuyệt đỉnh của mạch nguồn Thiền tông:

Chân chành cảm ơn Đức Phật và những vị đã dẫn mạch nguồn thiền đến đây. Thầy chúng con đã nhận được nay dạy chúng con. Nay hình bóng của thầy tuy không còn nhưng mạch nguồn thiền tông tại đất rồng này sẽ chảy đi xa mãi. Hậu nhân chúng con vô cùng cám ơn, xin lạy các ngài 3 lạy:

Những người trước chúng con đã từng từng lớp lớp ra đi, hình bóng người xưa không còn nhưng mạch nguồn Thiền tông chảy mãi, giúp cho hậu nhân chúng con nếm được mùi vị tuyệt diệu của mạch nguồn Thiền tông.

Đức Phật dạy trong kinh Niết Bàn và Diệu Pháp Liên Hoa: Dù làm vua cõi người, làm chúa cõi trời hay giàu sang phú quý nhất thế giới này, nếu đem so sánh với người nếm được mùi vị của thiền tông thì có làm vua, chúa hay giàu sang cũng chỉ là kẻ bần cùng nghèo khó mà thôi. Chúng con đã cảm nhận được lời dạy ấy, không biết tại sao nước mắt cứ tuôn trào mãi.

(Trích quyển “khai thị thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan