Lý do gì con người không chịu nhận nơi mình có cái chân thật là phật tánh, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Ngài Ưu Ba Ly

Từ chỗ ngồi đứng dạy ra trước Đức Phật, quỳ gối trịch vai áo bên phải, chắp thưa cùng Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Lý do gì con người không chịu nhận nơi mình có cái chân thật là phật tánh, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Này ông Ưu Ba Ly: Loài người không dám nhận mình có tánh phật có 3 nguyên nhân sau:

1.Họ thích tìm kiếm linh thiêng bên ngoài.

2.Họ thích cầu xin và lạy lục người khác.

3.Họ không dám nhận mình có khả năng tự giải thoát.

Do vậy họ phải làm 3 công việc như sau:

1-Tìm những người nào nói hay để nghe, rồi tự nguyện làm con hay tôi tớ cho người đó.

2-Tìm những người có thần thông để nương tựa, vì nương tựa người này nên họ sai bảo gì cũng phải làm.

3-Tìm những người giàu sang, có địa vị hơn người, để xin làm đệ tử, để nương danh người đó.

Trên đây là 3 căn bản con người sống trong nhân quả luân hồi của vật lý âm dương này. Nên khó có người thoát ra được, vì không thoát ra được, nên phải sống bằng cái tưởng của chính họ, nên họ làm những việc như nói trên.

Ngài Ưu Ba Ly trình thưa hỏi thêm:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Nơi trái đất này gọi là thế giới, Đức Thế Tôn có dạy: Tuy là 1 thế giới nhưng nó còn nhỏ lắm, lớn hơn thế giới chút là Tam Giới, tuy là Tam Giới nhưng vẫn còn nhỏ. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con ngoài thế giới này ra còn gọi là gì nữa, kính xin đức thế tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

Này ông Ưu Ba Ly, trái đất mà chúng ta đang sinh sống, gọi theo sự xắp xếp của Như Lai cũng như 10 phương chư phật như sau:

-Trái đất này gọi là Nam Diêm Phù Đề, cũng gọi là Nam Thiện Bội Châu, nơi trái đất này có 5 loài sống chung là: Thần, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục.

-Ngoài trái đất này ra còn có 5 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại giống trái đất này.

-Còn có 11 hành tinh cấu tạo bằng 5 mầu sắc của điện từ âm dương rất đậm, gọi là cõi trời dục giới.

-Có 6 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc rực rỡ của điện từ âm dương, gọi là lục quốc tịnh độ.

-Có 11 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc của điện từ âm dương, gọi là cõi trời hữu sắc.

-Có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc, gọi là cõi trời vô sắc.

Tổng cộng 45 hành tinh như vậy mới gọi là 1 Tam Giới. Một Tam Giới gọi là 1 tiểu thiên thế giới.

Một tiểu thiên thế giới nhân cho 1 ngàn nữa số ra này là 1 tỷ Tam Giới, gọi là trung thiên thế giới.

Một trung thiên thế giới nhân cho 1 ngàn nữa, số ra này là 1 ngàn tỷ Tam Giới, gọi là 1 đại thiên thế giới.

Số đại thiên thế giới này, Như Lai cũng như 10 phương chư phật nhìn thấy có hằng hà sa số không thể đếm hết được. Vì vậy chư phật cũng như Như Lai lấy số hạt cát sông Hằng đem ra ví dụ và nói là có hằng hà sa số, là ý muốn nói con số không thể nào đếm hết được vậy.

Ngài Ưu Ba Ly lại trình thưa hỏi thêm:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Như Đức Thế Tôn dạy, trong 1 Tam giới có đến 45 hành tinh, ở thế giới này bị luân chuyển theo vật lý của điện từ âm dương. Vậy các hành tinh khác có bị luân chuyển theo vật lý của điện từ âm dương không?

Vì sao con lại hỏi như vậy?

Vì đạo Bà La Môn có dạy cho đệ tử của mình: ai nghe lời dạy của quý ngài sẽ được lên cõi trời ở đời đời trên đó, không biết có đúng như vậy không, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Này ông Ưu Ba Ly và đại chúng: Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Như Lai có dạy: Tam giới vô an du như hỏa trạch, tức trong Tam Giới chỗ nào cũng bị lửa vô thường thiêu đốt cả. Đã bị lửa vô thường thiêu đốt tức còn bị trong vòng luân hồi và sức hút của điện từ âm dương, vì vậy, Tam giới không có chỗ nào là sống đời đời cả.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

 

Tin Liên Quan