LỜI KHẲNG ĐỊNH CỦA NHƯ LAI VỚI NHỮNG MÔN ĐỒ

 

Này các môn đồ!

* Người sống nơi thế giới nhân quả do điện từ Âm Dương cuốn hút, không ai thoát ra ngoài qui luật của nó được, kể cả Như Lai.

* Con người sống nơi thế giới này, dù có dụng công tu hành đạt được thần thông cao đến cở nào, cũng chỉ là những hạt bụi bay lơ lững trong không gian mà thôi.

* Con người, đừng vì chút danh ảo, lợi bóng, mà tự xưng mình Ông này Bà kia, lường gạt người khác để có danh và lợi, thì người này tự mở con đường “Hoa báo” để đi vào.

Như Lai cũng cho các ông biết: Mỗi lần vào làm Hoa báo ít nhất cũng phải 3 tỷ năm!

Vậy, các ông đừng vì chút danh và ít lợi mà lường gạt người khác.

TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan