LIÊN HIỆP QUỐC CÔNG NHẬN ĐẠO PHẬT LÀ TUYỆT VỜI NHẤT

Vì cái lớn lao khủng khiếp như ví dụ ở trên, vì cái tinh hoa bất nhị mà lại chứng minh hết sức khoa học mà lại thực tế, vận hành không sai sót, rất trật tự trong Càn khôn Vũ trụ này, nhân quả tự nhiên chi phối vạn vật, trong không gian cũng như thời gian.
Vì cái hay mà tường tận mạch lạc đó không thể dùng lời nói gì có thể nói hết cái hay tuyệt đó. Vì vậy Liên Hợp Quốc mới nói lên cái tuyệt vời của Đạo Phật, cũng muốn nói lên sự công nhận của cộng đồng toàn cầu đối với Đạo Phật. Nên hằng năm tổ chức này hành lễ Phật đản ở mỗi quốc gia có Đạo Phật. Đại lễ Phật đản (Vask) năm 2008 (phật lịch 2552), Liên Hiệp Quốc phối hợp với Nhà nước Việt Nam và giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ Phật đản tại Thủ đô Hà Nội. Đại lễ này được tổ chức từ Trung ương đến địa phương, vì vậy các chùa là trụ sở của giáo hội Thành phố hay tỉnh đều tổ chức rất hoành tráng. Đặc biệt tại Trúc Lâm Yên Tử là cái nôi chánh gốc Thiền tông học Phật giáo Việt Nam, do người Việt Nam thành lập, được tổ chức hoành tráng hơn, thật trang nghiêm hơn, chưa từng có trong chiều dài lịch sử Phật giáo nước nhà.
Chúng tôi là những người đi tìm cái tinh hoa của Phật giáo, nghe lòng mình rất mừng vui, mừng vì trong suốt chiều dài dân tộc Phật giáo Việt Nam được quốc tế đem lễ hội trọng đại này đến 1 dân tộc bị áp bức triền miên nay đã được độc lập tự do, thật không có gì vui sướng và hãnh diện bằng.
Vậy chúng ta suy nghĩ, người trí thức thế giới, họ không phải đi theo Đạo Phật mà còn hiểu chỗ sâu mầu và cao tột của đạo Phật, còn chúng ta là người mang danh là môn đồ của Ngài, mà không hiểu lời dạy của Ngài thật là khiếm khuyết.

(trích trong quyển tu theo pháp môn nào của đạo phật dễ giác ngộ – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan