kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản tu sao được giải thoát, tu sao còn bị luân hồi? kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con

Ngài Ưu Ba Ly thưa hỏi thêm:

Kính bạch Đức Thế Tôn: kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản tu sao được giải thoát, tu sao còn bị luân hồi? kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con.

Đức Phật dạy:

Này ông Ưu Ba Ly và đại chúng: Các ông phải hiểu 2 phần căn bản sau mới tu giải thoát được:

Một: Thân của các ông là do tứ đại duyên hợp lại mới có, gọi là sắc thân.

Hai: trong sắc thân có 4 phần:

-Phật tánh là cấu tạo bằng điện từ quang, trong phật tánh có ý là chủ, ông chủ này lúc nào cũng hằng: thấy, nghe, rung động, muốn phát ra tiếng là có tiếng nên gọi là pháp và biết. Phật tánh này ở nơi trung tâm não bộ điều khiển sắc thân, chính phật tánh này là sự sống của các ông bà đó.

-Bao bọc phật tánh của ông bà là tánh của con người, mà tánh của con người có đến 16 thứ bao quanh, bao phủ tánh người có đến 8 muôn 4 ngàn cái bong bóng ảo giác nữa. Cái ảo giác này do đâu mà có?

Nó là do sự luân chuyển của điện từ âm dương co bóp tánh người liên tục, nên 16 thứ tánh người mới phát sinh ra cái ảo giác bong bóng này.

-Điện từ âm dương có bổn phận như sau:

Điện từ âm hút cứng các vật thể lại

Điện từ dương: đẩy vật thể không cho va chạm với nhau.

Lớn lao là điều hành càn khôn vũ trụ.

Nhở hơn là điều hành tam thiên, đại thiên thế giới.

Nhỏ nữa là điều hành trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, tam giới.

Nhỏ hơn nữa là điều hành thế giới này.

Nhỏ nữa là điều hành núi non sông hồ, loài người…vạn vật.

Còn nhỏ nhất là điều hành vi trần.

-Sắc thân của ông bà cũng như vạn vật là do tổng nghiệp tích tụ lại mà hình thành ra sắc thân. Tổng nghiệp của ông bà đã tạo ra từ vô lượng kiếp trước, trong tổng nghiệp này, từng tế bào là vi biệt nghiệp.

Như Lai nói cho các ông bà rõ: Cấu tạo của hành tinh cũng như cá thể của ông bà nó là như vậy.

Ông bà muốn giải thoát thì phải hiểu dõ 4 phần nói trên. Ở thế giới nhân quả vật lý âm dương này, mà ông bà sử dụng cái thứ gì trong thân và tâm vật lý của ông bà để mong thoát ra ngoài sự quấn hút của nhân quả vật lý âm dương thì không thể được.

Vì sao vậy?

Vì điều hành nhân quả của vật lý âm dương nó là tự nhiên như vậy, không ai có thể phá vỡ được. Các ông bà muốn thoát ra khỏi sự quấn hút nhân quả của vật lý âm dương, duy nhất các ông bà đừng sử dụng bất cứ cái gì trong nhân quả vật lý âm dương là đủ.

Vì sao Như Lai dạy như vậy?

Các ông bà có mặt ra đây là do tổng nghiệp của ông bà đã tạo ra được lưu trong vỏ bọc tánh người, do nhân quả vật lý âm dương kéo luân chuyển đi.

Làm sao cho hết nghiệp? cái nghiệp này là do cái tưởng của ông bà tạo ra, cái tưởng này là do sức co bóp của quả tim mới có tưởng tượng phát ra, quả tim co bóp được là nhờ điện từ âm dương luân chuyển.

Như lai dạy ông bà biết nguyên lý của cái tưởng tượng tạo nghiệp này. Nếu ông bà không muốn tạo nghiệp duy nhất phải làm như sau:

Quả tim co bóp tưởng tượng phát ra, tưởng tượng phát ra kệ nó, ông bà thấy biết cứ thấy biết để những cái tưởng tượng đi theo dòng luân hồi của nó khi tập được thuần thục như vậy, tự nhiên tánh phật thanh tịnh của ông bà sẽ hiện ra, đừng mừng cứ tự nhiên sống với cái thanh tịnh này.

Như Lai dạy các ông bà rõ: Ai tập sống được như vậy dòng nghiệp lành hay dữ mà ông bà đã tạo ra từ nhiều đời trước lần lần tan mất.

Ông bà muốn thoát ra ngoài vòng sinh tử này thì phải biết tạo ra công đức, tạo công đức bằng cách nào?

Bằng cách là dạy cho người khác biết công thức giải thoát này, hoặc viết ra lời diệu pháp này tặng cho người muốn giải thoát đọc, nếu người này tập được thành công thì ông bà có công đức thật lớn, người nào biết công thức giải thoát này mà luôn thực hành thì có 3 cái lợi:

Không mê tín,

Không tạo nghiệp lành hay dữ

Không bị người khác lừa mình.

Nhờ vậy cuộc đời rất an lành.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan