KHI TRÁI ĐẤT BỊ LOÀI NGƯỜI HỦY DIỆT GẦN HẾT SỰ SỐNG, TRUNG ẤM THÂN VÀ LOÀI NGẠ QUỶ BỊ KHỐN KHỔ VÔ CÙNG.

Ông Tỳ kheo A Luật Đà, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quì gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

 

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Nghe Đức Thế Tôn dạy, con đã nắm vững những lời của Đức Thế Tôn, nhưng còn 4 ý sau đây, con chưa hiểu rõ, kính xin Đức Thế Tôn dạy con: học xuất nhập khẩu ở đâu tphcm

Một: Như ông “A” bị tan rã sắc thân, thì tánh Phật và tánh người của ông này luân chuyển như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

 

Hai: Đức Thế Tôn nhờ Đức Phật cổ Nhiên Đăng dạy, nên mới biết công thức trở về Phật giới, ngoài phần này ra có còn đường nào khác nữa không, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

 

Ba: Đức Thế Tôn có dạy: Khi trái đất này bị loài người hủy diệt gần hết sự sống, Trung Ấm thân và loài Ngạ Quỷ bị khốn khổ vô cùng, vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy rõ cho chúng con biết?

 

Bốn: Khi Đức Thế Tôn về Phật giới, nơi trái đất này có vị Phật nào dạy giáo pháp giải thoát không, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

 

Đức Phật dạy:

 

– Này Tỳ kheo A Luật Đà: Như Lai trả lời 4 câu hỏi của ông:

 

*Câu một: Khi sắc thân ông “A” không còn hoạt động, cái vỏ bọc tánh người của ông A liền xuất ra khỏi sắc thân này, tùy theo tổng nghiệp của ông A tạo ra mà luân chuyển trong tam giới này.

 

*Câu hai: Người muốn giải thoát ra ngoài sức hút vật lý Âm Dương để trở về Phật giới, duy nhất phải có một vị Phật trong Phật giới phân thân đến trợ giúp thì mới mong trở về Phật giới được, chớ không có đường nào khác.

 

*Câu ba: Khi trái đất này bị loài người hủy diệt gần hết sự sống, Trung Ấm Thân và loài Ngạ Quỷ bị khổ sở như sau:

 

1/- Trung Ấm Thân, không luân chuyển bình thường được. Vì sao vậy? Vì làn sống điện từ Âm Dương đang bảo quản hành tinh này bị rối loạn nên:

 

– Không   hút Trung Ấm Thân có phước Dương vào hành tinh các cõi Trời và nước Tịnh Độ hưởng phước được.

 

– Không hút Trung Ấm Thân luân chuyển vào các loài ở địa cầu này.

 

2/- Còn Ngạ Quỷ, nơi trái đất không còn bao nhiêu người sống, nên mùi nấu nướng của con người không còn nhiều, nên Trung Ấm Thân và Ngạ Quỷ phải giành giựt với nhau, nên các loài này rất khổ sở!

 

*Câu bốn: Khi Như Lai về Phật giới, nơi trái đất này không có vị Phật nào sống. Vì sao vậy? Vì những vị Phật sống bằng điện từ Quang, nên không vào địa cầu này được, mà chỉ sử dụng Phật nhãn quan sát vào địa cầu này trợ giúp người nào muốn giải thoát mà thôi.

 

Sau khi Như Lai vào Phật giới, chỉ còn 2 giáo pháp của Như Lai thôi:

 

Một là, do các vị Tổ truyền theo dòng Thiền tông, để giúp ai muốn giác ngộ và giải thoát.

 

Hai là, do các vị Thầy truyền theo các kinh phổ thông, để giúp ai tu hành muốn có chứng đắc.

 

Ông Tỳ kheo A Luật Đà, nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng, đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan