KHI BIẾT CÔNG THỨC TU PHÁP MÔN THANH TỊNH THIỀN, TỰ MÌNH TU TẬP CÓ VÀO ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

Ông Cư sỹ Lương Khánh Hoàng, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quì gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

– Kính bạch Đức Thế Tôn, khi con biết công thức tu pháp môn Thanh tịnh thiền, tự con tu tập có vào Phật giới được không, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

– Này ông Cư sỹ Lương Khánh Hoàng, ông muốn tu Thanh tịnh thiền phải hiểu như sau:

– Pháp môn Thanh tịnh thiền là pháp môn cực Dương, đưa con người sống trong sức hút vật lý Âm Dương nơi thế giới này để trở về sống trong Phật giới, không phải dễ. Do đó, ông hay bất cứ ai muốn tu Thanh tịnh thiền, bắt buộc phải có 1 vị Phật ở Phật giới theo sát giúp đở, thì mới trở về Phật giới được. Điển hình như Như Lai, muốn trở về Phật giới cũng phải nhờ Đức Phật Nhiên Đăng trợ giúp.

Ông Cư sỹ Lương Khánh Hoàng nghe Đức Phật trả lời câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng cám ơn lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan