Kệ ngộ thiền của Tổ Tăng Xán


TỔ TĂNG XÁN, sanh năm 524, sau dương lịch, tịch 602, thọ 78 tuổi. Cha là Tăng Lữ, mẹ là Thái Kim Bình, ở làng Chương Chữ, cha làm ghề bán than, thủa nhỏ ngài học rất thông minh, vì theo cha phụ bán than nên ngài bị bệnh ghẻ lở. Năm 25 tuổi, ngài nghe Huệ Khả là người được truyền thiền làm tổ sư Thiền tông đời thứ 2 ở nước Trung Hoa. Ngài tưởng mình bị nghiệp gì nên đến xin tổ giải nghiệp.

Tổ hỏi:

-Nghiệp của ông thế nào, ông đưa nghiệp của ông đây ta giải cho.

Ngài tìm hoài mà không thấy nghiệp ở đâu cả, nên trình với tổ:

-Kính thưa tổ con tìm nghiệp không được.

Tổ bảo:

Ông tìm nghiệp không được thì làm sao tôi giải cho ông được.

Tổ lại bảo: Ta biết bệnh của ông dồi vậy ông hãy ở lại đây ta sẽ trị bệnh ghẻ cho ông.

Ngài xuất gia theo tổ tu thiền, tổ dùng những cây lá có tính sát trùng nấu tắm cho ngài, sau 15 ngày hết bệnh ghẻ lở. Nhờ hết bệnh nên chuyên cần học những điều tổ dạy, ngài tu học vơi tổ được 2 năm, một hôm tổ hỏi:

-Ông theo ta học đạo Thiền tông vậy ông có nhận được gì không?

Ngài trình với tổ 40 câu kệ:

 

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan