Kệ ngộ thiền của Tổ Di Dá Ca (miccaka)- Vị tổ sư thiền tông đời thứ 6


TỔ DI DÁ CA (miccaka), sanh sau Đức Phật nhập niết bàn 180 năm, cha tên Di Phả Liệt, mẹ là Phất Thệ Phùng, dòng Bà La môn, ở Trung Ấn. Thủa nhỏ ngài rất thông minh, gia đình theo đạo Bà La Môn, mỗi lần đi lễ với cha mẹ ngài thường hỏi quý thầy Bà La Môn về nhân sinh vạn vật, quý thầy không trả lời thuận lý mà nói rất mơ hồ, một hôm gặp tổ Đề Đa Ca ngài hỏi tổ:

-Nghe nói ngài là tổ sư thiền tông, vậy pháp tu của ngài có giống pháp tu của quý thầy đạo Bà La Môn không?

Tổ Đề Đa Ca trả lời: – Giống mà cũng không giống.

Ngài nói: Sao ngài trả lời 3 phải vậy?

Tổ Đề Đa Ca nói: Giống là giống 1 con người, còn không giống là không làm theo thường tình của một con người.

Nghe tổ Đề Đa CA nói khác thầy Bà La Môn nên ngài xin cha mẹ cho theo tổ tu pháp môn giống mà không giống.

Theo tổ 18 tháng mà không thấy tổ dạy gì, nên ngì hỏi tổ:

Kính thưa thầy, thường thường những vị tu theo Đạo phật họ ngồi thiền, còn những đạo khác họ cầu xin lục, sao con không thấy thầy làm gì hết vậy?

Tổ Đề Đa Ca trả lời:

Sao ngươi biết ta không làm gì, ta đi là biết ta đi, ta mệt thì ta nghỉ, buồn ngủ thì ta ngủ ta đói thì ăn, người khác nói gì ta đều biết.

Ngài hỏi thêm: Như vậy có dính dáng gì đến tu hành đâu?

Tổ Đề Đa Ca nói: Ngươi có biết không, trong vật lý trần gian này, nếu người nào dụng công tu là đem họa vào thân.

Ngài đứng trầm ngâm 1 hồi, bỗng thân tâm như không có. Tổ Đề Đa Ca biết ngài được rơi vào chỗ Thanh tịnh thiền, và đứng như trời chồng, một hồi rất lâu ngài mới quỳ lạy tổ.

Tổ bảo, ta đâu có làm gì cho ngươi mà ngươi quỳ lạy ta.

Ngài vừa quỳ và trình 68 câu kệ:

Ngài vừa đọc bài kệ vừa khóc rất nhiều. Khi nghe xong 68 câu kệ tổ nói:

Tổ sư thiền tông đời thứ 6 ta sẽ truyền lại cho ngươi, vậy ngươi hãy chuẩn bị lập bàn hương, vật phẩm, 10 ngày sau là trăng tròn ta sẽ truyền bí mật thiền tông cho người làm tổ.

Buổi lễ truyền thiền đúng theo quy định của đức phật, nên chúng tôi xin không nêu nghi thức và bài kệ.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan