VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ 31- TỔ ĐẠO TÍN


TỔ ĐẠO TÍN, sanh năm 580 sau dương lịch, tịch 651, thọ 59 tuổi Cha là Tư Đạo Mã, quê ở Hà Nội, mẹ Quảng Trì Chính, quê ở làng Quỳ Châu, huyện Quảng Tế, khi ngài mới 6 tuổi mà thích lý luận chuyện người lớn, một hôm thiền sư Phổ Chuẩn đến nhà thăm cha mẹ ngài, ngài có hỏi vị thiền sư ấy như sau:

-Thầy tu theo đạo Phật để được gì?

Vị thiền sư Phổ Chuẩn thấy ngài còn nhỏ mà đã hỏi như người lớn, nên nhìn thẳng ngài hỏi lại?

-Vậy con biết ông phật là ai không?

Ngài trả lời:

Là thái tử bỏ nhà đi tu, con lớn lên cũng muốn đi tu như ngài đó.

Thiền sư Phổ Chuẩn nói với cha mẹ ngài:

-Đứa trẻ này, lớn lên tu theo đạo Phật sẽ là 1 người có tài, nếu ông bà đồng ý cho theo ta học đạo, ta sẽ cho nó học chữ và tìm thầy hiểu đạo cao dạy cho nó.

Cha mẹ ngài đồng ý cho ngài theo thiển sư Phổ Chuẩn làm chú tiểu. 8 năm sau khi ngài học chữ thông suốt, thiền sư phổ chuẩn dẫn ngài đến gặp tổ Tăng Xán gửi tổ để học đạo Thiền tông, tổ nhận, theo tổ học được 9 năm, 1 hôm tổ hỏi:

-Con theo ta học đạo giải thoát, vậy 9 năm nay con học được gì hãy trình cho ta xem.

Ngài trình bài kệ 44 câu:

Ngài vưa đọc 44 câu kệ vừa ngẹn ngào, nước mắt tuôn ra rất nhiều, tổ Tăng Xán cũng cảm động theo, tổ biết ngài đã được rơi vào Bể tánh thanh tịnh phật tánh và đã gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tổ bảo:

-Con bị rơi xuống sông nếu người thường các dây thần kinh bị chạm, là người còn bị ngơ ngẩn, con có duyên với phật pháp nên khi té sông mà được rơi vào Bể tánh thanh tịnh phật tánh, và gặp được Đức Phật thích ca mâu ni thật là hiếm có.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan