Vị tổ Thiền Tông đời thứ 7 – Tổ Bà Tu Mật


Tổ Bà Tu Mật (vasumita) sanh sau Đức Phật nhập niết bàn 231 năm con của ông Bà Thanh Quân, mẹ là Phất Thị Nham, dòng Phả La Đọa, ở miền bắc Ấn Độ. Khi lớn ngài thích mặc quần áo trắng, đi chơi dong thổi sáo, lúc nào tay cũng cầm cây sáo và bầu rượi. Khi ngài đi qua thị trấn Vương Đường, gặp tổ đang đi khất thực, tổ thấy ngài ăn mặc và có hành động khác với mọi người, nên tổ gọi ngài đến gốc cây cổ thụ nói truyện:

Ông năm nay bao nhiêu tuổi?

Ngài trả lời: Tuổi tôi không có, mà chỉ biết khi mẹ tôi sanh tôi ra, tôi thấy cái gì cũng trắng nên tôi thích mặc quần áo trắng, còn thế giới này cái gì cũng không thật có, nên tôi không màng đến nên đi ngao du.

Tổ bảo: Làm trai phải hiểu phận trai, dời non lấp biển ngài làm được không?

Câu nói của tổ đánh mạnh vào thân trai của ngài, ngài liền bỏ rượu, không thổi sáo và xin theo tổ làm người phục vụ tổ.

Tổ bảo: Phục vụ ta thì không cần, ta chỉ cần ông ghánh vác việc của ta.

Ngài hỏi: Ghánh vác cho thầy có nặng không?

Tổ bảo: Nặng thì không nặng, mà nhẹ thì cũng không gì nhẹ bằng.

Ngài đang suy nghĩ câu nói của tổ, tổ nói thêm:

Suy nghĩ mà biết là cái suy nghĩ của phàm phu, không suy nghĩ mà biết là…

Tổ không nói ngài liền thêm vào: Của thánh nhân.

Tổ cười và khen: Ông đáng được làm thánh nhân.

Ngài được tổ khen nên xin theo tổ xuất gia, 1 hôm tổ gọi ngài:

Này ông thánh nhân sao ông không làm việc của mình đi?

Nghe câu hỏi của tổ, làm ngài điếc đầu, chết đứng bỗng thân tâm ngài dường như mất và rơi vào khoảng không mênh mông vô tận, ngài ở trong trạng thái này rất lâu. Tổ biết ngài đã được rơi vào bể tánh thanh tịnh phật tánh, nên cứ để ngài ở yên trong đó, khi ngài cử động tổ mới hỏi:

Sao ông thánh nhân không trả lời câu hỏi của ta?

Ngài liền quỳ sụp xuống khóc, cúi đầu lạy tổ và nói:

Nhờ ân đức của thầy dùng diệu thuật ngôn ngữ nên đưa con vào Bể tánh thanh tịnh phật tánh, hiện giờ con đã biết những gì mà thầy muốn chỉ dạy con.

Tổ hỏi: Ông thấy và biết gì hãy nói lại cho ta nghe coi?

Ngài liền xuất khẩu 76 câu thơ:

.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan