KỆ NGỘ THIỀN CỦA ÔNG ƯU BÀ TẮC BÍCH LỘC PHÁT THIÊN

 

(Trích trong quyển “Khai thị thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội).

Tin Liên Quan