Kệ ngộ thiền của ngũ tổ Hoằng Nhẫn


Ngày xưa con tên Châu Sa

Cha mẹ cao quý dòng Bà La môn

Đến nghe thầy dạy ngộ thiền,

Tìm thầy hiểu đạo trình liền Thiền tông,

Khi xưa gặp được thầy trong,

Ở trong pháp hội chùa trong làng này,

Thầy bảo con ngộ thiền đây,

Nếu muốn làm tổ thầy đây truyền liền.

Thầy bảo con đã đủ duyên,

Ngặt vì tuổi lớn truyền thiền không xong,

Phải chi tuổi nhỏ là xong,

Pháp thiền thanh tịnh ông đây nhận thiền.

Con trình sự việc đây riêng,

Nếu thầy chấp nhận con đây nhỏ liền,

Thầy dạy con cứ chuyển xuyên,

Nếu con nhỏ tuổi thì thầy truyền trao,

Con xin với mẹ Châu mau,

Cho con ở trọ kiếp sau đáp đền.

Khi mẹ đồng ý con liền,

Vào hang thanh vắng chuyển sang mẹ liền,

Mẹ con khổ sở chỉ riêng

Không ai hiểu được lòng riêng mẹ mình,

Hôm nay thầy nhắc chuyện tình

Con thương mẹ quá, 1 mình bơ vơ.

Thiền tông Đức Phật dạy giờ,

Vì con sứ mạng bây giờ nói sao,

Từ nay những kiếp về sau,

Con xin ghi nhớ công nao mẹ hiền,

Thiền tông là của Phật thiêng,

Mạch sáng nguồn thiền con phải dẫn đi,

Hôm nay con nói thầy ghi

Những điều thầy hứa con ghi trong lòng.

Dù cho cực khổ long đong,

Con đây 1 lòng dẫn thiền Thích Ca,

Vì con nay đã nhận ra,

Niết Bàn thanh tịnh là xa luân hồi,

Ngày xưa thầy dạy con thôi

Hoặc dừng hay dứt hết đời trần kia,

Mấy năm con được xa lìa

Rơi vào Bể tánh là kia Niết Bàn.

Ở trong bế tánh bình an,

Đi theo vật lý muôn ngàn khổ đau

Thiền tông con ngộ trước sau,

Cũng nhờ thầy dạy không sao quên người.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan