HÀNH ĐÚNG LỜI ĐỨC PHẬT DẠY CHẮC CHẮN ĐƯỢC GIẢI THOÁT

GIẢI ĐỐN NGỘ TIỆM TU:

Cụ Phan Quốc Đáng lại hỏi:

– Chúng tôi thường nghe qúi thầy giảng đốn ngộ tiệm tu. Chúng tôi đã hiểu đốn ngộ là ngộ nhanh, còn tiệm tu là tu từ từ, chúng tôi có hỏi cách tu từ từ là tu làm sao, qúi thầy lại không trả lời, xin Trưởng ban vui lòng chỉ dẫn cho chúng tôi rõ các bước tiệm tu này, xin cám ơn?

Trưởng ban quản trị chùa trả lời:

– Thưa cụ, câu hỏi của cụ thuộc về chuyên môn. Vị nào trả lời thông câu này phải là người đạt được trình độ Thiền tông cao, hay nói rõ ra là phải hiểu phương pháp tu Thiền tông mà đức Phật dạy vào những năm sau cùng, phương pháp này lại là phương pháp “tuyệ mật” của Nhà Phật. Nói theo khoa học, phải hiểu “công thức” tu Thiền tông để vào “Bể tánh Thanh tịnh Phật giới”. Công thức này đâu phải ai cũng biết, thường các vị giảng là giảng kinh bình thường thôi. Muốn biết công thức này, vị thầy phải hiểu trình độ của người trò mới chỉ, không thể chỉ bừa bãi được. Cụ muốn biết công thức tiệm tu, xin cụ nghe thật kỹ như dưới đây:

HÀNH ĐÚNG LỜI ĐỨC PHẬT DẠY CHẮC CHẮN ĐƯỢC GIẢI THOÁT:

Đoạn văn phàm phu này, cụ muốn vào được bể tánh thanh tịnh phật giới, phải đọc thật chậm dãi, suy xét từng câu, từng lời, từng ý, từng nét. Nếu không được như vậy thì không vào được.

Vì sao vậy?

Vì đây là chỗ tối cao, vô thượng, thậm thâm của nhà phật mà từ trước đến nay chưa ai giải và chỉ cả.

Nếu cụ muốn vào bể tánh thanh tịnh phật giới, mà nghe hết đoạn giải này không nhận ra được phật tánh thanh tịnh của chính mình, thì chúng tôi xin chịu, mong cụ cố gắng.

Trước tiên cụ phải hiểu 3 điều căn bản sau:

1.phật tánh là gi?

2.tánh người là sao?

3.trong tánh người có những gì trong đó?

Trên đây là 3 căn bản, nếu cụ muốn vào được bể tánh thanh tịnh phật giới.

Chúng tôi xin nêu ra từng phần 1, cụ hãy cố gắng nghe cho thật rõ, dồi sau đó chúng tôi mới dẫn cụ đi vào, còn có kết quả đến đâu là tuy duyên phúc của cụ.

1.Phật tánh: Trong huyền ký Đức Phật dạy như sau:

Phật là trùm khắp mọi nơi,

Tánh theo phât khắp nơi mà hành

Trong tánh phật chỉ rõ rành,

Thấy mà thanh tịnh không sanh điều gì,

Nghe được thanh tịnh 1 khi,

Khi biết chỉ biết vậy thì mà thôi,

Pháp đi khắp chốn khắp nơi,

Bốn thứ trong ý ở nơi Niết Bàn,

Niết Bàn có điện từ quang,

Chuyên chở các thứ muôn ngàn xa xăm.

Sáu thứ trên đây Đức Phật dạy trong bể tánh thanh tịnh phật giới là như vậy.

2.Tánh người gồm có: Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến.

Mười sáu thứ này nó bao phủ bên ngoài thêm 8 muôn 4 ngàn cái bong nóng ảo giác nữa, đó là tánh của con người.

3.Thân con người phải làm việc theo tánh người:

-Hiển lộ thân con người có: mắt, tai, mũi, miệng.

-Ẩn và dính vào thân con người có cái ý: Thấy, nghe, nói, biết.

-Trong vỏ bọc của ý có: Tàng thức, tức cái kho chứa những gì con người đem vào hay xuất ra.

Nhiễm vụ của mỗi thứ như sau:

1.Về mắt để quan sát, tức thị giác = thấy.

2.Về tai để nghe, tức thính giác.

3.Về mũi để ngửi mùi, tức khứu giác.

4.Về miệng, để biết mùi vị, tức vị giác.

5.Về thân để biết nóng lạnh, cứng mền, trơn nhám, tức xúc giác.

6.Về ý thức, tức biết và phân biệt. Trong ý thức này có:

-Mạc na thức: Việc làm của mạc na thức là khi ý thức biết và phân biệt. Mạc na thức có bổn phận là đưa vào tàng thức cất giữ. Khi ý thức cần thì mạc na thức đem ra, nên được mang tên là truyền tổng thức.

-Về tàng thức: Có nhiệm vụ là chứa tất cả những gì mà mạc na thức đem vào như: phải, quấy, hơn, thua, buồn, thương, giận, ghét, tốt xấu, học nhiều, học ít…

Cũng ở trong tàng thức này nó chứa luôn thần thông phép mầu, thần thánh, ma quỷ, ông này, bà kia…và cả phật tánh nữa.

Cụ muốn vào được tánh thanh tịnh phật tánh chủa chính cụ, cụ phải biết tạo ra công đức thật nhiều thì mới vào được, còn cụ cứ tạo ra phước đức dù có bao nhiêu cũng không vào được.

Vì sao vậy?

Vì công đức là thứ hình thanh ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh, cũng từ ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này mà định hình ra 1 kim thân phật. Ngôi nhà và kim thân phật lớn hay nhỏ là công đức của cụ tạo ra nhiều hay ít.

Còn phước đức là thứ tạo ra vật chất, dù vật chất nhiều đến đâu cũng là thứ sinh diệt theo quy luật vật lý thế giới này.

Chính chỗ công đức và phước đức này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy 2 phần như sau:

1.Các ông muốn vào bể tánh thanh tịnh phật giới, mà các ông không có công đức thì các ông không thể vào được.

2.Các ông cứ mãi no tạo phước đức, dù phước đức của các ông có nhiều như trái đất này, sau cùng rồi cũng bỏ hết.

Vì sao vậy? vì phước đức của cụ tạo ra nó phải theo chiều thành, trụ, hoại, diệt không bền lâu.

Cụ Phan Quốc Đáng lại hỏi:

Sao các nơi không ai dạy tu thành phật mà ở đây trưởng ban lại dạy pháp môn này?

Trưởng ban nói:

-Nghe nói thành phật, ai ai cũng sợ, con người phàm phu làm sao thành phật được.

Tại vì từ trước đến nay không ai giải thích thật rõ phật là gì? Nên khi nghe nói đến thành phật, họ tưởng tượng ra đủ thứ trên đời, còn bị những người không hiểu họ thần thánh hóa phật nữa. Bởi vậy họ không nghe lời của những bậc tu đúng, nếu cụ hiểu phật như trình bày ở trên thì đâu có gì phải sợ, nhờ hiểu chính sác rồi, cụ muốn vào bể tánh thanh tịnh phật giới phải đủ điều kiện và đi theo lộ trình như sau:

1.Về thân: Phải mạnh khỏe, ở trạng thái quân bình âm dương là tốt nhất, bắt buộc phải tuân thủ ở điểm này.

2.Về tâm vật lý: Phải nhìn đời bằng đôi mắt khoa học, không sợ thần linh, không mê thần quyền, không đề cao ai, kể cả để cao mình. Không tin những gì mà mình không kiểm chứng bằng khoa học được. Không làm theo những gì mà trước kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm, Đức Phật đã dạy rất rõ: “Chớ dẫm Như Lai vết xe đổ đã qua”.

Đức Phật dạy: Trước kia Như Lai chưa nhận ra phật tánh của chính ngài, nên ngài mới tìm tòi học hỏi. Khi ngài đã biết công thức trở về bể tánh thanh tịnh phật giới dồi, ai muốn trở về nguồn cội của chính mình thì hãy thực hiện đúng như lời ngài dạy là được.

3.Phải 4 không:

-Không bày biện lung tung.

-Không cầu xin và lạy lục ai.

-Không làm lô lệ cho ai.

-Không ham thần quyền và sợ thần linh.

(Trích trong quyển hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan