Mạch nguồn Thiền tông

Xuất phát từ nơi mặt bằng rộng lớn trên núi LINH SƠN nay thuộc ẤN ĐỘ. Tạo thành dòng chảy mạch nguồn Thiền tông được thiền gia CHÁNH HUỆ PHONG diễn tả:

Thiền tông nở tại Linh Sơn

Một, hai, năm, trục không nhơn 1 người

HOA LIÊN HIỆU pháp tốt tươi

Tánh thấy chân thật nhận thời Thiền tông.

Chánh pháp nhãn tạng trong lòng

Niết Bàn vi diệu pháp sanh trí màu

Pháp môn chân chánh không cầu

Không lập văn tự không cầu Như Lai

Người tu hiện tại mấy ai

Nhận ra chân tánh biết ngay phật mình.

Và núi Linh Sơn ấy, mạch nguồn thiền tông chảy xuôi vê nam Ấn, từ đây vượt biển nam Ấn vào nước Tích Lam (srilanca). Từ nước Tích Lan mạch nguồn Thiền tông vượt Ấn Độ Dương vào cực tây nước Nam Dương (Indonesia), theo eo biển Malacca vào biển đông Việt Nam. Trú bão ở Côn Sơn, để rồi trực chỉ vào huyện duyên hải Trà Vinh, từ đây cập bờ biển Việt Nam ghé Vũng Tàu, Nha Trang, Quy Nhơn, Huế. Được tiếp lương thực sau cùng tại Việt Nam, chực chỉ ra biển đông vào cực nam cực đảo Hải Nam Trung Hoa, lần theo biển đông đảo Hải Nam, nhận lương thực sau cùng tại đảo này, rồi vượt biển đông vào sông Trường Giang, chảy ngược Trường Giang vào nước Lương, chủ nước Lương không chấp nhận mạch nguồn thiền tông, nên mạch nguồn thiền tông lại xuôi Trường Giang ra biển đông, chảy ngược về phương bắc. Khi tới đất bắc Ngụy dừng tại động thiếu thất nơi chùa Thiếu Lâm và dừng chảy ở đây 9 năm.

Chín năm sau có vị tráng sĩ kiên cường, quên thân mạng chỉ còn 1 tay mà nắm lấy mạch nguồn thiền tông, để rồi từ đây mạch nguồn thiền tông chia ra nhiều nhánh chảy đi khắp Trung Hoa rộng lớn. Dòng chảy nguồn thiền tông có 3 hướng chảy quan trọng:

-Mạch nguồn thiền tông chảy vể hướng đông bắc vượt biển hoàng hải đến nước Cao ly (Triều Tiên và Hàn Quốc).

-Mạch nguồn thiền tông chảy ngược biển đông Trung Hoa đến nước Phù Tang (nhật bản)

-Dòng chảy mạnh nhất là vượt biên giới Trung – Việt vào tỉnh Vĩnh Phú và Bắc Ninh rồi đến thành Thăng Long. Tại đây mạch nguồn thiền tông chảy lên núi Yên TỬ, Quảng Ninh, rồi xuôi về nam. Đến Huế mạch nguồn thiền tông dừng lại đây 182 năm.

Năm 1956 mạch nguồn thiền tông ấy bùng lên tại đất rồng, nhưng vì thời cuộc phải tắt lịm, vị tiếp nhận mạch nguồn ấy không có duyên lớn, nên không cho mạch nguồn chảy đi các nơi đành trụ lại đây và có nhắn nhủ cho hậu nhân bằng bài kệ 24 câu:

 1. Hoa thiền ở tại Linh sơn
 2. Thầy đã nhận được quý hơn ngọc vàng
 3. Quê hương chưa được bình an
 4. Thiền tông chưa được mở mang nơi này.
 5. Các con ghi nhớ lời thầy
 6. Giang sơn nối lại nơi đây mọc thiền
 7. Vạn dân xum họp bình yên
 8. Mạch chảy nguồn thiền phải phát bùng xa.
 9. Lòng từ của Phật Thích Ca
 10. Hai lăm thế kỷ hiện ra nơi này
 11. Các con ghi nhớ lời thầy
 12. Đến đời Minh Triết lên xây chùa thiền.
 13. Khởi đầu tuy có não phiền
 14. Nhiều người muốn phá chớ phiền mà chi
 15. Kim cang giúp đỡ tức thì
 16. Tiền thầy, thầy chỉ sau này chẳng lo
 17. Dù cho chùa nhỏ chùa to
 18. Miễn sao ghi lại để cho mọi người
 19. Thiền tông lợi ích mọi nơi
 20. Nhiều người ngộ đạo tươi cười thiền tông
 21. Chánh pháp nhãn tạng trong lòng
 22. Niết bàn vi diệu hiện phồng nơi đây.
 23. Tiền thầy, thầy để gốc cây
 24. Đến đời minh triết đem xây chùa thiền.

Vâng lời vàng ngọc ấy, chúng con xin nghe và thực hiện, hôm nay hình bóng của thầy tuy không còn nữa, nhưng những lời tuyệt đỉnh về thiền tông học của thầy dạy chúng con, chúng con xin ghi nhớ mãi, nguyện đem hết sức mình để mạch nguồn thiền tông chảy khắp mọi nơi:

 • Chúng con xin nhớ lời thầy
 • Thiền tông nguyện mở nơi đây lưu truyền
 • Xin thầy yên dạ ngủ yên
 • Chúng con xin chọn lời nguyền không sai,
 • Những người đến tiểu Linh đài
 • Nhìn thấy sen nở biết ngay ánh thiền
 • Chúng con xin chọn lời nguyền
 • Lập nhiều phương tiện môn thiền vươn xa
 • Chúng con nguyện trước Thích Ca
 • Cho người mê muội nhận ra nguồn thiền
 • Từ đây hết đảo hết điên
 • Làm chọn lời nguyền trước Phật Thích Ca
 • Chúng con xin nguyện bày ra
 • Cùng nhau chung sức nói ra lời thầy
 • Chúng con xin nguyện lời này
 • Lâp nhiều phương tiện xin thầy đừng lo.
 • Dù cho thiền nhỏ, thiền to
 • Người đến linh thứu phải lo tu thiền,
 • Mong rằng chư phật trợ duyên
 • Con nguyện ước nguyền mãi mãi không thôi.

Những lời thành tâm nguyện ước đó, mãi đến 50 năm sau chúng con mới thực hiện được, nên năm 2006, mạch nguồn thiền tông mới chuyển mình chảy lại, tạo thành 1 tiểu Linh đài. Tại đây mạch nguồn thiền tông được người có tâm lớn, cho vượt các biển để vươn các châu. Nhiều người có duyên lớn tiếp nhận và nếm được mùi vị tuyệt đỉnh của mạch nguồn thiền tông:

 • Đất rồng đã mọc núi linh
 • Hai lăm thế kỷ hiện hình nơi đây
 • Chúng con nghe dạy của thầy
 • Đến đây nhìn thấy dứt dây luân hồi
 • Vui mừng đôi lệ tuôn rơi
 • Tỷ đời triệu kiếp ngộ thì thiền tông,
 • Mạch phật con nhận trong lòng
 • Niết Bàn vi diệu không mong bên ngoài
 • Lòng con vui sướng lắm thay,
 • Nhận ra chân tánh thấy ngay niết bàn
 • Đời con đã hết gian nan,
 • Xin lạy 3 lạy muôn vàn biết ơn.

Chân chành cảm ơn Đức Phật và những vị đã dẫn mạch nguồn thiền đến đây. Thầy chúng con đã nhận được nay dạy chúng con. Nay hình bóng của thầy tuy không còn nhưng mạch nguồn thiền tông tại đất rồng này sẽ chảy đi xa mãi. Hậu nhân chúng con vô cùng cám ơn, xin lạy các ngài 3 lạy:

Lạy thú nhất:

Hôm nay con đến Linh sơn

Thấy hoa sen nở quý hơn ngọc vàng,

Nhận ra tánh thấy bình an,

Chân tánh hiển nộ muôn ngàn vui thay,

Thiền tông Đức Phật chỉ bày,

Con biết tánh thấy nhận ngay Niết bàn,

Lòng con đã tỏ trần gian,

Về nơi quê cũ an nhàn thảnh thơi.

Lạy thứ 2:

Đại duyên con đến Linh đài

Lòng thành đảnh lễ xin ngài chứng minh,

Hoa sen nhận thấy nơi mình

Niết Bàn vi diệu con nhìn đã ra,

Lòng từ của phật thích ca,

Hai lăm thế kỷ hiện ra nơi này

Con xin kính lễ ơn thầy

Đã giúp con được vượt qua luân hồi.

Lạy thứ 3:

Đất rồng đã có núi Linh

Thấy hoa sen nở tự mình biết ngay

Vạn năm sanh tử trần ai

Nhận ra chân tánh sinh lai không còn.

Lệ rơi đôi má lăn tròn

Lòng thành đảnh lễ lòng con nhẹ nhàng

Từ nay con hết gian nan

Con lạy 3 lạy muôn ngàn biết ơn.

Những người trước chúng con đã từng từng lớp lớp ra đi, hình bóng người xưa không còn nhưng mạch nguồn thiền tông chảy mãi, giúp cho hậu nhân chúng con nếm được mùi vị tuyệt diệu của mạch nguồn thiền tông.

Đức Phật dạy trong kinh niết bàn và Diệu Pháp Liên Hoa: Dù làm vua cõi trời, làm chúa cõi trời hay giàu sang phú quý nhất thế giới này, nếu đem so sánh với người nếm được mùi vị của thiền tông thì có làm vua, chúa hay giàu sang cũng chỉ là kẻ bần cùng nghèo khó mà thôi. Chúng con đã cảm nhận được lời dạy ấy, không biết tại sao nước mắt cứ tuôn trào mãi.

(Trích quyển “khai thị thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan