Giới thiệu buổi lễ Đức vua Trần Nhân Tông truyền ngôi vua lại cho con là thái tử Trần Anh Tông

XIN DẪN VÀO SÁCH:

Quyển sách này chúng tôi chia ra làm 4 phần:

PHẦN I:

GIỚI THIỆU BUỔI LỄ ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG TRUYỀN NGÔI VUA LẠI CHO CON LÀ THÁI TỬ TRẦN ANH TÔNG:

Khai mạc buổi lễ:

Người dẫn chương trình là ông Triệu Khánh An, thay mặt Ban tổ chức đọc bài diễn văn như sau:

– Kính thưa Đức vua Trần Nhân Tông kính mến.

Theo ý nguyện của Đức vua. Hôm nay, Đức vua hành lễ truyền ngôi vua lại cho con là thái tử Trần Anh Tông, để Đức vua lên núi Trúc Lâm Yên Tử lập ra Thiền tông, phái Trúc Lâm Yên Tử, để dạy cho nhân dân, vị nào muốn tu Giải thoát lên núi Đức vua dạy cho. Chúng tôi xin phép Đức vua và thái tử Trần Anh Tông giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ truyền ngôi vua hôm nay gồm có:

– Những vị cao niên trong nước.

– Những quan chức trong triều và các địa phương.

– Những vị có công lớn với quốc gia.

– Những vị công dân ưu tú đại diện nhân dân.

– Những vị trong hoàng tộc.

Vậy Ban Tổ chức buổi lễ chúng tôi trân trọng kính mời Đức vua lên lễ đài phát lời huấn từ dạy thái tử Trần Anh Tông và chúng tôi những gì mà Đức vua muốn dạy, trước khi Đức vua rời kinh thành Thăng Long này lên núi Trúc Lâm Yên Tử.

Vậy trân trọng kính mời Đức vua kính mến lên lễ đài đọc lời huấn từ dạy thái tử Trần Anh Tông cũng như chúng tôi.

Trân trọng kính mời Đức vua.

Đức vua Trần Nhân Tông bước lên lễ đài và trịnh trọng nói:

– Thưa quí cụ cao niên.

– Thưa quan chức trong triều và địa phương.

– Thưa những vị có công lớn với quốc gia Đại Việt.

– Thưa những vị đại diện nhân dân.

– Thưa thân nhân trong hoàng tộc.

Tôi là Quốc vương Trần Nhân Tông, là vua của nước Đại Việt. Hôm nay, tôi tổ chức buổi lễ truyền ngôi vua lại cho con chúng tôi là thái tử Trần Anh Tông để thay tôi cai quản quốc gia Đại Việt này.

Trước tiên, tôi có lời thăm hỏi sức khỏe quí cụ, quí vị. Sau, tôi có đôi lời huấn từ dạy con chúng tôi về:

1/- Cách giữ nước.

2/- Tuyển người vào làm việc trong Bộ máy công quyền.

3/- Dạy cho nhân dân trong nước tín ngưỡng.

4/- Thờ phượng các nơi trong nước Đại Việt.

Và một số vấn đề có liên quan.

Sau cùng, thái tử và quí vị dự lễ hôm nay nếu có thắc mắc điều chi xin mời hỏi, tôi sẽ tận tình giải đáp.

Trước tiên, tôi dạy thái tử Trần Anh Tông:

– Này thái tử Trần Anh Tông, hôm nay là buổi lễ Phụ vương truyền ngôi vua lại cho con, để lãnh đạo quốc gia Đại Việt thân thương của chúng ta.

Phụ vương dạy con các phần như sau:

Một là, cách giữ nước:

– Con phải thấu triệt và nghiêm chỉnh thực hiện 7 điều như sau:

Điều 1: Con phải hiểu nước Đại Việt thân yêu của chúng ta là một quốc gia có đa sắc tộc, do các đời Vua Hùng và Tổ tiên ta lưu truyền lại.

Điều 2: Cá nhân con là một vị vua, con phải công minh, chính trực và thương dân như con.

Điều 3: Viên chức làm việc trong triều cũng như các địa phương, con phải tổ chức thi tuyển, chọn ra những người có tài, có đức để phục vụ nhân dân. Tuyệt đối, không đem người thân mà không có tài đức gì, vào Bộ máy chính quyền làm việc.

Điều 4: Những người gian dối, tham lam, con không thu nhận vào làm việc trong Bộ máy chính quyền.

Điều 5: Toàn dân ai cũng bình đẳng như nhau.

Điều 6: Hạnh phúc của mỗi công dân, tuyệt đối con và những quan chức phải tôn trọng.

Điều 7: Tín ngưỡng trong nhân dân, con phải cho tự do, nhưng phải chánh tín, còn mê tín dị đoan, con phải dẹp bỏ.

Để chi vậy? Để dân nước Đại Việt ta, người dân nào cũng sáng suốt. Nếu dân nước Đại Việt ta người dân nào cũng mê tín dị đoan, khó bảo vệ nước Đại Việt này trường tồn được.

Trên đây là 7 phần con phải nghiêm chỉnh thực hiện cho bằng được.

PHẦN II:

Thái tử Trần Anh Tông hứa với Phụ vương:

Thái tử Trần Anh Tông nghe Phụ vương dạy một loạt 7 điều nói trên liền đứng lên trình thưa với Phụ vương rằng:

– Kính thưa Phụ vương, con xin nghiêm chỉnh nghe và chấp hành lời của Phụ vương dạy, có sự chứng kiến của quí vị dự lễ hôm nay. Nếu tôi có làm sai lời Phụ vương tôi dạy, xin quí vị nhắc nhở, tôi vô cùng biết ơn.

Quốc vương Trần Nhân Tông, nghe thái tử Trần Anh Tông hứa, trước sự chứng kiến của nhiều người, nên có nói như sau:

– Này Thái tử Trần Anh Tông, con đã hứa hành theo lời của Phụ vương dạy, trước sự chứng kiến của quí vị đây, con hãy giữ lời.

Khi Đức vua Trần Nhân Tông nói xong. Có cụ ông Nguyễn Quốc Trung, 65 tuổi, là cựu quan chức trong triều đứng lên trình với Đức vua Trần Nhân Tông:

– Kính thưa Đức vua, Thần xin thay mặt tất cả những vị ở đây, xin cám ơn Đức vua, có lời dạy thái tử Trần Anh Tông, rất rõ ràng như vậy, kính mong thái tử Trần Anh Tông, cố gắng điều hành quốc gia Đại Việt, đúng theo lời của Đức vua dạy thái tử hôm nay.

Tất cả những vị có mặt đứng lên vỗ tay và chúc mừng Đức vua Trần Nhân Tông đã có những lời dạy rất chuẩn mực và tuyệt hay.

Trích quyển 11 “Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất này” NXB Hồng Đức

Tin Liên Quan