Đức Vua Trần Nhân Tông giải thích cho cụ Trịnh An Huy (Hà Tây) về pháp môn Tịnh Độ

Cụ ông Trịnh An Huy, 71 tuổi, ở Hà Tây, hỏi:
– Kính thưa Đức vua! vợ Thần tu theo pháp môn Tịnh Độ với vị Thầy Thích Thanh Trí, trụ trì chùa Thiên Ân ở Hà Tây, ngày nào vợ Thần cũng đến chùa này làm 3 việc:
1- Ngày nào cũng cúng Phật.
2- Ngày nào cũng lạy Phật 84 lạy.
3- Ngày nào cũng tụng trọn quyển kinh A Di Đà.
Thầy Thích Thanh Trí dạy vợ Thần, ngày nào cũng hành đủ 3 phần nói trên, khi chết chắc chắn được vãng sanh lên Tây phương Cực Lạc sống, không còn luân hồi nữa. Thầy Thích Thanh Trí dạy như vậy không biết có đúng không? Kính xin Đức vua dạy Thần.
Đức vua Trần Nhân Tông trả lời:
– Này cụ Trịnh An Huy, Trẫm trả lời theo 3 ý cụ hỏi:
1- ​Ngày nào vợ cụ cũng cúng Phật. Trẫm phân tích cho cụ rõ: Đức Phật đâu có ở trái đất này ăn thức ăn của vợ cụ cúng? Vợ cụ cúng là cho Thần ăn, vợ cụ xếp vào loại người mê tín!
2- ​Ngày nào vợ cụ cũng lạy Đức Phật 84 lạy. Trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy: Ai lạy Như Lai mà không hiểu lời của Như Lai dạy, người ấy hành đạo Ma, tức vợ cụ tu theo đạo Ma!
3- ​Ngày nào vợ cụ cũng đem quyển kinh A Di Đà ra tụng mà không hiểu nghĩa kinh Đức Phật A Di Đà dạy cái gì, vợ cụ hành đạo Tà đó!
Cụ Trịnh An Huy trình hỏi thêm:
– Vậy kính xin Đức vua giải thích cho Thần hiểu pháp môn Tịnh Độ này? Xin cám ơn Đức vua!
Đức vua Trần Nhân Tông trả lời:
– Này cụ Trịnh An Huy, người tu theo pháp môn tu Tịnh Độ phải hiểu 2 nguyên tắc như sau:
Câu 1: Muốn tu vãng sanh lên Tây phương Cực Lạc thì phải thực hiện 2 phần:
Một: ​Phải ham muốn thật mãnh liệt về sống trong cảnh vui tươi tột độ này sau khi chết!
Hai: ​Phải tạo phước đức cho thật nhiều. Sau khi chết chắc chắn 100% được Thần phụ trách nhân quả của mình ném Trung ấm thân của mình trực chỉ đến nước Cực Lạc vào cõi này sinh ra và sống ở đây.
Câu 2: Muốn trở về Phật giới phải hành 3 phần:
1. ​Phải ham muốn thật mãnh liệt sau khi chết mong được trở về Phật giới.
2. Phải tạo công đức cho thật nhiều.
3. Phải biết công thức trở về Phật giới.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy cụ Trịnh An Huy:
– Người tu theo pháp môn Tịnh Độ muốn trở về Phật giới phải hiều 2 câu trong kinh A Di Đà:
Câu 1: Nguyện sanh Tây phương Tịnh Độ trung.
Câu 2: Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.
Trẫm phân tích 2 câu này cho cụ rõ:
Câu 1: “Nguyện sanh Tây phương Tịnh Độ trung”- là Người tu phải nguyện sanh vào cõi Tịnh Độ nơi Trung tâm não bộ của chính mình, nơi Tánh Phật của mình ngự.
Câu 2: “Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh”- là Khi nào nhìn thấy hoa nở, mình thấy bằng Tánh Phật thanh tịnh của chính mình, mình được gọi là người đã “Kiến Tánh”.
Người nào biết được 2 phần nói trên, Người này đã bước vào đầu đường trở về Phật giới rồi vậy. Còn không biết, ngồi đó tụng rách 10 ngàn quyển kinh Di Đà cũng không giải thoát được!

TRÍCH QUYỂN 11 “ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON CÁCH GIỮ NƯỚC, TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT NÀY”. NXB. HỒNG ĐỨC.

Tin Liên Quan