Đức vua Trần Nhân Tông dạy phần tuyệt mật của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông

Kính thưa độc giả!

Sau khi Đức vua Trần Nhân Tông trả lời tất cả những câu hỏi của thái tử Trần Anh Tông và các vị cao niên nên có nói như sau:

-Thưa quý vị cao niên, trước khi truyền ngôi vua cho thái tử Trần Anh Tông, Trẫm trình bày 10 phần thực tế, mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rõ ràng như sau:

Phần 1: Càn khôn vũ trụ.

Phần 2: Phật giới.

Phần 3: Tam giới.

Phần 4: Hình thành trái đất.

Phần 5: Hình thành thân và tánh người.

Phần 6: Hình thành trung ấm thân.

Phần 7: Tại sao có luân hồi?

Phần 8: Tại sao có nhân quả?

Phần 9: Tại sao con người thích luân hồi mãi trong trái đất và Tam Giới này?

Phần 10: Lý do gì tánh phật biết đường trở về phật giới?

Mở đầu đức vua Trần Nhân Tông trình bày:

Phần 1: Càn khôn vũ trụ

-Không gian bao la trùm khắp.

-Không biên giới.

-Trong đó chưa 2 phần: 1. Phật giới; 2. Tam giới

Phần 2: Phật giới

Trong phật giới có 2 sự sống

-Một là chư phật.

-Hai là tánh phật.

Phần 3: Tam giới

Trong mỗi Tam Giới có 45 hành tinh có sự sống, gồm các loài:

1.Loài Trời

2.Loài Tiên

3.Loài thần

4.Loài người

5.Loài Ngạ Quỷ

6.Loài Súc Sanh

7.Loài Địa Ngục

8.Loài Thực Vật

Phần 4: Hình thành trái đất như sau

Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương thực hiện:

1.-Điều khiển hành tinh điện từ âm dương, cho chui qua lỗ đen vũ trụ, vào trung tâm sản xuất hành tinh. Cho điện từ âm dương quay đạt chuẩn cuốn hút vật lý âm dương, thì:

2.-Điều khiển hành tinh lửa, cho chui vào lỗ đen vũ trụ, vào trung tâm sản xuất hành tinh. Cho hành tinh lửa này, được điện từ âm dương cuốn hút quay đạt chuẩn vật lý theo điện từ âm dương, thì:

3.-Điều khiển hành tinh đất chịu nhiệt, cho chui vào lỗ đen vũ trụ, vào trung tâm sản xuất hành tinh, rải đất chịu nhiệt bao phủ đều khắp trong hành tinh lửa, thì:

4.-Điều khiển hành tinh đất tổng hợp, cho chui vào lỗ đen vũ trụ, vào trung tâm sản xuất hành tinh, rải đất tổng hợp bao trùm hành tinh đất chịu nhiệt, thì:

5.-Điều khiển hành tinh đá tổng hợp, cho chui vào lỗ đen vũ trụ, vào trung tâm sản xuất hành tinh, rải đá tổng hợp ở vài vùng, trên mặt đất hành tinh tổng hợp, thì:

6.-Điều khiển hành tinh muối, cho chui vào lỗ đen vũ trụ, vào trung tâm sản xuất hành tinh, rải hành tinh muối bao trùm hành tinh đất và đá tổng hợp, thì:

7.-Điều khiển hành tinh nước, cho chui vào lỗ đen vũ trụ, vào trung tâm sản xuất hành tinh, đổ cho hành tinh nước này bao trùm hành tinh đất và đá tổng hợp.

Khi hành tinh thất đại nói trên quay đạt chuẩn sức hút vật lý do điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi rồi thì: Ban bệ trời Tứ Thiên Vương, cho hành tinh thất đại này ra ngoài trung tâm sản xuất hành tinh. Điều khiển đến vòng hoàn đạo 1 của Tam Giới, mà trước kia cũng có 1 hành tinh thất đại bị loài người phá bỏ.

Khi hành tinh thất đại này, quay theo vòng hoàn đạo 1, mà tự tạo ra được mưa vật lý và gió mùa, thì:

-Ban bệ trời Tứ Thiên Vương, nhìn trong vòng hoàn đạo 1 của Tam Giới thấy những mảnh vỡ hành tinh đất nào mà thực vật còn sống, thì:

-Ban bệ trời Tứ Thiên Vương, điều khiển mảnh đất còn thực vật đó, di chuyển vào hành tinh mới hình thành này, rải đều trên mặt đất và đá tổng hợp này. Khi nào hành tinh mới này đạt chuyển sự sống. Cũng là lúc 1 trong 5 hành tinh vòng hoàn đạo 1, sẽ có 1 hành tinh bị loài người sắp phá bỏ. Những người có tiền và vàng nhiều mua phi thuyền bay đi lánh nạn. Bay đến hành tinh mới này để làm thủy tổ loài người. Tuổi thọ của hành tinh thất đại này là 10 tỷ năm.

Mỗi hành tinh thất đại, cứ 10 ngàn năm phải bị bệnh thật nặng 1 lần.

Vì sao hành tinh bị bệnh nặng?

1-Vì loài người làm cho hành tinh bị ô nhiễm.

2-Vì loài người ghét và đánh nhau chí tử, nên loài người và muôn vật sống trên hành tinh này chết gần hết, vì thế hành tinh thất đại này cũng bị bệnh theo.

Phần 5: Hình thành thân và tánh con người có 4 yếu tố sau:

1.-Tánh phật từ phật giới vào xin trưởng dòng tộc mượn thân và tánh người để tạo công đức, mang về phật giới, để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và một Kim thân phật.

2.-Khi vị trưởng dòng tộc chấp thuận, liền đề cử 1 vị thần thừa hành dẫn tánh phật vào gia đình và chịu trách nhiệm theo dõi việc làm của tánh phật khi mượn thân và tánh người.

3.-Khi vợ chồng gia đình giao hợp, vị thần chịu trách nhiệm kiểm soát tánh phật, đẩy tánh phật vào tử cung của người nữ:

-Liền khi đó, điện từ âm dương cuốn hút tinh nam và loãn nữ lại:

-Điện từ âm dương trở thành là vỏ bọc tánh của con người.

-Tinh nam, loãn nữ trở thành là thân của con người.

-Khi tinh nam, loan nữ đã cuốn hút với nhau thành là một thai nhi.

-Tánh người cũng bắt đầu hành thành ra 16 thứ tánh nhỏ là: Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến.

-Tánh phật làm sự sống cho thân và tánh người.

4.-Đúng 9 tháng 10 ngày, thân và tánh người được đưa ra ngoài tử cung của người nữ, theo quy luật nhân quả luân hồi của trái đất này, dần dần thành một con người hoàn chỉnh.

Trong 16 thứ tánh người, có 2 thứ mà tánh người sử dụng nhiều nhất là tưởng và tham, nên tánh phật phải làm theo.

Vì sao tánh phật làm theo?

Vì tánh phật bị tử cung của người nữ làm cho quên hết những ý ban đầu ham muốn tạo công đức mang về phật giới.

-Vỏ bọc tánh người cấu tạo bằng điện từ âm dương, nên lúc nào cũng quay quấn hút để thân người tồn tại. Vì vậy sinh ra hằng hà sa số ảo giác mà đức Phật gọi là 8 muôn 4 ngàn thứ trần lao, nên tánh phật luôn luôn chao đảo.

-Còn tánh người không muốn cho tánh phật trở về phật giới.

Vì sao?

-Vì tánh người ham muốn có: Tài, sắc, danh, thực, thùy, để thỏa mãn tánh người, cho nên tánh người sử dụng: Tham, sân, si để chiếm đoạt. Nếu tánh người không chiếm đoạt được thì sử dụng: Mạn, nghi, ác, kiến để chiếm. Vì vậy thân và tánh của mỗi con người tựu hội các thứ trên thành ra cái chấp ngã, tức chấp ta. Vì cái ta này, không ai chịu thua ai, nên sanh ra tranh cãi nhau. Vì vậy người không biết tu hành là gì, thì tìm đủ cách để thâu tài và sắc nhiều về cho mình.

-Còn người có tu, thì bịa ra đủ chuyện để lừa gạt người ngu khờ, để thâu tài nhiều về cho mình, nên tổ chức đủ chuyện cúng, cầu…miễn làm sao thâu nhiều tài là được. Dù sau này có bị nhân quả như thế nào cũng không sợ, miễn là hiện tại có tài nhiều, thỏa lòng tham muốn của tánh người.

Phần 7: Hình thành trung ấm thân

-Khi thân tứ đại con người tan rã.

-Tánh người, cấu tạo bằng điện từ âm dương, không còn bao thân tứ đại nữa, chỉ còn bao khối nghiệp và tánh phật. Tức tánh người cấu tạo bằng điện từ âm dương biến thể thành trung ấm thân, để chuyên chở khối nghiệp và tánh phật đi luân hồi nơi nào mà tánh người tạo nghiệp hoặc ham muốn.

Phần 8: Tại sao có luân hồi?

Trái đất này là do điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi theo vòng hoàn đạo 1, trái đất luân chuyển đi 1 vòng rồi trở về chỗ cũ, nên gọi là luân hồi.

Phần 9: Tại sao có nhân quả?

Vì trái đất luân hồi nên sanh ra nhân quả.

Ví dụ: Bỏ hột xoài xuống đất, là nhân. Hột xoài từ từ mọc lên cây xoài. Cây xoài dần dần lớn lên có trái, gọi là quả.

-Đây là quy luật nơi trái đất này, không có cách nào khác.

Vì tánh người tưởng và tham quá mức nên hành động, tưởng và tham là nhân ban đầu, hành động là quả sau đó.

Người không biết nguyên lý này có lòng tham nên tưởng như sau:

-Tưởng trái đất này là do ông trời sanh.

-Tưởng nhân quả là do ông trời tạo ra.

-Người có lòng tham nên tưởng ra như vậy để lừa gạt người khác.

Phần 10: Lý do gì tánh phật nhớ trở về phật giới?

Lý do như sau:

-Tánh phật khi mang thân và tánh người quá lâu.

-Trong tánh người có cái tưởng và tham.

-Nghe ai nói gì đúng lòng tham và tưởng của tánh người, thân người thực hiện ngay.

-Trong suốt thời gian dài tánh phật thực hiện theo cái tham và tưởng của tánh người. May mắn trong đó có 1 số công đức. Nhờ số công đức này, tự động chảy vào vỏ bọc tánh phật, tự nhiên tánh phật được sáng ra, nên tánh phật mới nhớ lại là trước kia tánh phật ở phật giới. Tánh phật mới muốn trở về, nhưng không biết đường.

Vì sao?

Vì nơi trái đất này, người biết đường về phật giới duy nhất chỉ có đức Phật mới biết được. Nhưng phải 10 ngàn năm mới có 1 vị phật ra đời. Phải 2.500 năm sau công thức trở về phật giới mới được công bố ra. Khi công bố công thức trở về phật giới, công thức này tồn tại không quá 100 năm rồi mất. Khi đường về phật giới được công bố ra, trái đất này đã có 8 tỷ người sống. Nhưng người được trở về phật giới không quá 1 nghìn người.

-Vì vậy tánh phật muốn trở về phật giới, ít nhất phải qua 1 nghìn vị phật ra đời thì tánh phật mới mong trở về phật giới được.

Nghe đức vua Trần Nhân Tông nói đến đây, ai ai cũng khóc, có cụ khóc đến ngất xỉu.

Khi mọi người không còn khóc nữa, đức vua Trần Nhân Tông mới lặp lại lời đức Phật dạy sau cùng.

-Này các tỳ kheo, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, một tánh phật muốn trở về phật giới, phải trải qua ít nhất có 1000 đức Phật ra đời, tánh phật mới mong trở về phật giới được.

Vì sao vậy? Vì có các nguyên nhân sau đây:

1-Tánh người không muốn cho tánh phật về phật giới.

2-Thần quản lý tánh phật cũng vậy.

3-Trưởng dòng tộc muốn cho dòng tộc được đông.

Vì vậy, khi pháp môn thiền tông được công bố ra, các vị sau đây bảo:

-Thiền tông là tà đạo.

-Tu theo thiền tông coi chừng bị điên.

-Người tu có chứng có đắc, cũng như người chuyên cúng và cầu siêu…cho pháp môn thiền tông là ma đạo.

Vì vậy, trước đức Phật khi nhập Niết Bàn có dạy:

-Tánh phật nào muốn về phật giới, giống như con rùa mù ở giữa biển Thái Bình Dương muốn tìm bọng cây trên đỉnh núi Hy Mã Nạp Sơn vậy.

-Còn ma vương nói với đức Phật như sau:

Này ông Cồ Đàm, khi ông trở về phật giới, những người là đệ tử của ông, dù lớn hay nhỏ, cạo đầu mặc áo tu theo đạo của ông, bề ngoài là như vậy. Chớ sự thật, người nào cũng cúng cho ta ăn hằng ngày, đêm nào cũng tụng cho ta nghe vui tai.

Không có tánh phật nào trở về phật giới được đâu, ông đừng mong dạy pháp môn giải thoát này làm chi cho mệt.

Khi nói xong, ma vương ngửa mặt lên cười một chuỗi thật dài! Hả! hả! hả! Rồi biến mất.


Trích quyển “Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất này” – NXB Hồng Đức

Tin Liên Quan