Điện từ quang và điện từ âm dương khác nhau chỗ nào? Kính xin đức thế tôn dạy chúng con?

Ông tỳ kheo Bạt Câu Ra trình hỏi thêm:

Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn dạy con 2 câu nữa:

1.Tại sao con người ai cũng biết cuộc đời là vô thường, mà sao ai cũng ham?

2.Điện từ quang và điện từ âm dương khác nhau chỗ nào? Kính xin đức thế tôn dạy chúng con?

Đức phật dạy:

Câu 1:

Này ông tỳ kheo Bạc Câu Ra, con người ai cũng biết cuộc đời là vô thường, nhưng vì tánh người có đến 16 thứ, mà con người sử sụng cái tưởng và tham nhiều nhất nên phát sinh ra cái sợ. Vì cái sợ này mà con người sinh ra ngu muội, vì ngu muội nên ai nói đúng tưởng, tham, sợ của mình là tin liền.

Vì con người sử dụng cái tham quá mức nên có nhiều thầy 80-90 tuổi rồi, ngồi xe lăn hoặc nằm như thực vật, mà nghe người giàu đến cũng bắt đệ tử đẩy hay khiêng ra phòng khách, để nhận tiền cúng của người giàu sang này.

Như Lai cũng báo cho các ông biết: Các thầy này đã biết mình sắp làm hoa báo rồi, mà cũng chưa chịu dừng cái tham của mình lại. Vì cái quá tham này mà loài người không nhớ đến phật tánh của chính mình, nên không cần giải thoát.

Câu 2:

Điện từ quang: loại điện từ chỉ rung động và vang lên, nên nhiệm vụ của nó:

+Đưa tiếng nói đi xa

+Đưa cái thấy đến chỗ nó thấy

+Thu tiếng từ xa lại gần

+Đưa cái biết đến chỗ nó biết.

Vì điện từ này không có âm dương, tức không có đối đãi nên không sinh hóa.

Điện từ âm dương:

Loại điện từ có 2 cực âm và dương nên nó sanh hóa như sau:

Âm dương gặp nhau là sanh hóa như:

+Sanh ra con, thiên hình vạn trang.

+Sanh ra hơn thua, vì hơn thua nên tranh giành chém giết lẫn nhau

+Cũng vì có âm dương nên có đực có cái, vì có đực có cái nên mới sinh hóa được.

Ông Bạt Câu Ra và đại chúng, nghe Đức Phật và ông Duy Ca Mật giải thích đến đây, ai ai cũng thông hiểu pháp môn tu giải thoát, mọi người lạy ta Đức Phật và cám ơn ông Duy Ca Mật.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan