ĐẾN ĐÌNH, ĐỀN…, ĐỐT NHANG KHẤN NGUYỆN, TỰ NHIÊN THẤY AN VUI KỲ LẠ, KHÔNG HIỂU ĐÓ LÀ GÌ?

Ông Cư sỹ Lưỡng Hành Tuyền, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quì gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Những lời của Đức Thế Tôn dạy, chúng con đã hiểu rõ, nhưng còn một thắc mắc nhỏ, con chưa hiểu, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

– Trước kia, mỗi lần con đến nơi thờ phượng như: Đình, Đền, v.v…, con đốt nhang khấn nguyện cái gì đó, tự nhiên con nhận được an vui kỳ lạ lắm, không hiểu đó là gì, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

– Này ông Cư sỹ Lưỡng Hành Tuyền, nơi trái đất này, loài Thần là có thần thông bậc nhất, còn phước đức thì vô lượng. Nên các nơi Đình, Miếu, v.v… , sau này các Chùa thờ Như Lai cũng rất linh thiêng là có nguyên nhân như sau:

– Tất cả các tượng thờ trong Đình, Miếu hay Chùa, nếu nơi nào thực hiện đúng qui luật sức hút vật lý Âm Dương thì nơi đó rất linh:

1/- Khi an vị tượng, ông thầy phải thỉnh cho được 1 vị Thần “nhập tượng”.

2/- Cúng kiếng linh đình, để các loài Thần nhỏ và Cô Hồn đến ăn, thì Đình, Miếu, Chùa rất linh.

Nhờ linh thiêng này, mà các Đình, Miếu hay Chùa này mặc tình mà thu nhập ngân vô kể.

Ông Cư sỹ Lư Hành Tuyền được Đức Phật giải thích về câu hỏi của mình quá rõ, ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi quay về chỗ cũ.

TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan