ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM VTV – CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP DI SẢN

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM VTV – CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP DI SẢN :


Chùa Tân Diệu nhận kỷ niệm chương Vì Sự Nghiệp Di Sản Văn Hóa Việt Nam:

Tin Liên Quan