Có nhiều người biết công thức giải thoát rồi, nhưng sao khi lìa bỏ thế giới này rồi mà thân vẫn còn đau nhức là lý do làm sao, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Ông tỳ kheo Lã An Quyên

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ta trước Đức Phật quỳ gối, trịch vai áo chắp tay thưa:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Trước đây Đức Thế Tôn có dạy chúng con, có nhiều người biết công thức giải thoát rồi, nhưng sao khi lìa bỏ thế giới này rồi mà thân vẫn còn đau nhức là lý do làm sao, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Những người này tuy họ đã biết công thức giải thoát, nhưng họ có công đức quá ít, còn phước đức và ác đức của họ quá nhiều, nên khi vượt ra ngoài luân hồi, họ bị phước đức và ác đức 2 thứ này kéo lại, vì chỗ giằng co này mà thân họ bị đau. Nếu người này biết tu pháp môn nhất tự thiền, thì họ chỉ làm như sau thì cơn đau sẽ hết và giải thoát ngay, họ chỉ nói: buông!

Ông tỳ kheo Lã An Quyên thưa hỏi tiếp:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Công thức để giúp loài người trở về phật giới quá dễ như vậy, cớ sao ban đầu Đức Thế Tôn không dạy chúng con, mà phải đợi đến khi Đức Thế Tôn lớn tuổi mới dạy, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Này ông tỳ kheo Lã An Quyên: Như Lai đã nói nguyên lý này rồi, tuy nhiên để được các ông bà hiểu thêm, Như Lai nói rõ thêm về phần này. Ban đầu Như Lai dạy công thức này với 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn tu cùng về công thức bụi trần, 9 vị này ai ai cũng nhận được tánh phật thanh tịnh của chính mình, còn những người khác thì không nhận được. Một vị phật muốn cho đạo của mình tồn tại được lâu dài thì phải dạy đủ 6 pháp môn.

Vì sao phải dạy đủ như vậy?

-Vì loài người đang sống bởi 4 sự quấn hút nhân quả vật lý âm dương nên 1 ngàn người:

+500 người biết sống với dòng tộc.

+400 người thích sống với thần thánh.

+90 người thích sống với ma quỷ.

+10 người thích giải thoát, nhưng trong 10 người này chỉ có 1 người đạt được mà thôi. Vì chỗ quá ít đó, mà Như Lai phải dạy 5 pháp có chứng có đắc để họ thích mà đến với đạo của Như Lai, xem trong số đông này, coi có người nào muốn giải thoát không.

Thành tựu trong nhân quả của 5 pháp môn như sau:

Một: Như Lai sử dụng thân và tâm duyên hợp để quán, tưởng, cầu mong số ít ra số nhiều.

Hai: sử dụng tâm duyên hợp để suy nghĩ mênh mông và nói cho hay.

Ba: sử dụng tâm duyên hợp tìm hay kiếm hữu dụng trong vật chất, bán để lấy tiền.

Bốn: mơ tưởng đến hình bóng đẹp để sống với cái bóng ảo đó.

Năm: niệm câu thần chú để có hiện tượng lạ.

Trên đay là 5 pháp môn tu Như Lai dạy sử dụng thân và tâm duyên hợp của vật lý để dụng công tu cho có kết quả theo chiều vật lý, vì có kết quả theo chiều vật lý nên còn đi trong luân hồi, mà nhiệm vụ của Như Lai dạy cho loài người biết 2 phần:

Một: giác ngộ: giác ngộ cái gì? Tức biết 3 phần như sau:

-phật tánh cấu tạo bằng gi?

-tánh người có chi phải tường?

-Tu sao giải thoát, tu sao luân hồi?

Ba phần nói trên người tu theo đạo của Như lai khi đã giác ngộ rồi, tiếp theo phải hiểu thêm 6 phần nữa:

1.Thế giới loài người là sao?

2.Ở trong Tam Giới sống sao phải tường

3.Lục đạo là phải thông đường.

4.Luân chuyển vật lý là đường nào đây?

5.Loài người có tánh gì đây?

6.Phật tánh trong đây là gì?

Trên đây là 9 phần người tu theo đạo của Như Lai phải giác ngộ.

Hai: Giải thoát: tức ra ngoài sự luân chuyển của nhân quả và sự quấn hút của vật lý âm dương.

Phần này phải rõ 4 phần:

1.Tại sao phải luân hồi?

2.Muốn dứt luân hồi phải làm sao đây?

3.Như lai dạy rõ phần này.

4.chỉ cần thanh tịnh dứt dây luân hồi.

Phần giải thoát này chỉ cần rõ thông 4 phần nói trên và tu theo lời dạy của Như Lai thì mới giải thoát được.

Tuy rất dễ như vậy, khi Như Lai tuyên dạy 2 phần này có đúng 7630 người, tức khắc 5620 đứng dậy bỏ đi. Còn lại đúng 1250 người, nhưng tất cả trong số này đều nói Như Lai bị ma ám.

Như Lai nói cho các ông biết: nếu Như Lai sử dụng 3 phần sau đây:

1.Bủa hào quang cho sáng rực.

2.Đọc thần chú cho cát bay đá chạy.

3.Điều khiển cho nước sông Hằng dậy sóng.

Thì 5620 người này không bỏ đi, mà họ còn rủ thêm mấy ngàn người nữa đến xem Như Lai. Nếu Như Lai làm 3 việc nói trên, thì Như Lai trở thành 1 ông thần, chứ không phải là 1 vị phật.

Như Lai dạy các ông bà rõ:

Loài người thích linh thiêng huyền bí, cầu xin lạy lục và muốn làm tôi tớ cho người khác, chứ không dám làm chủ đời mình. Vì sao vậy?

Vì đầu óc con người quá ngu muội, nên mới làm như vậy. Phải đợi đến đời mạt thượng pháp trở đi, khi loài người đã văn minh lên cao thì họ mới hiểu nguyên lý sinh tồn nơi thế giới này. Nhờ vậy pháp môn thanh tịnh thiền của Như Lai dạy mới có nhiều người tiếp nhận.

Ông tỳ kheo Lã An Quyên, nghe Đức Phật dạy những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan