CHÙA VÀ NHÀ THỜ – PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

Ông A Nan Đà lại ra trước Đức Phật, quì gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Con kính xin hỏi thêm 1 câu nữa về Chùa và Nhà thờ. Vậy, kính xin Đức Thế Tôn dạy rõ cho chúng con?

Đức Phật dạy:

– Này ông A Nan Đà, Như Lai phân tích Chùa và Nhà thờ như sau:

* Chùa:

– Có ý nghĩa bao trùm rộng khắp, để thờ vị dạy cho loài người giác ngộ và giải thoát ra ngoài sức hút của nhân quả luân hồi vật lý của điện từ Âm Dương nơi trái đất này.

* Nhà thờ:

– Nơi nhỏ hẹp, chỉ:

– Thờ Giáo chủ lập ra đạo còn nằm trong sức hút của vật lý Âm Dương.

– Thờ Tổ tiên hay ông bà cha mẹ hoặc người thân thôi.

Ông A Nan Đà lại hỏi tiếp:

– Kính thưa, suốt 49 năm, Đức thế tôn dạy chúng con 6 pháp môn tu. Khi chúng con lập Chùa ra phải ghi bảng hiệu như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy rõ cho chúng con?

Đức Phật dạy:

– Này ông A Nan Đà, Như Lai dạy nơi thế giới này có 6 pháp môn tu. 5 pháp môn sử dụng thân tâm duyên hợp của vật lý dụng công tu hành, có thành tựu trong vật lý, thì các ông phải ghi bảng hiệu như sau:

1/- Nếu tu pháp môn Quán, Tưởng, Cầu mong, thì ghi bảng hiệu:

– Chùa (Danh hiệu).

– Tu theo pháp môn Nguyên thuỷ.

– Địa chỉ ngôi chùa.

2/- Nếu tu theo pháp môn niệm Phật, thì bảng hiệu ghi:

– Chùa (Danh hiệu).

– Tu theo pháp môn Tịnh Độ tông.

– Địa chỉ ngôi chùa.

3/- Nếu tu theo pháp môn Niệm chú, thì bảng hiệu ghi:

– Chùa (Danh hiệu).

– Tu theo pháp môn “Mật chú tông”.

– Địa chỉ ngôi chùa.

4/- Nếu tu Như Lai Thanh tịnh thiền. Các đời sau gọi là Thiền tông, thì bảng hiệu ghi:

– Chùa Thiền tông (Danh hiệu).

– Tu theo pháp môn Thiền tông.

– Địa chỉ ngôi chùa.

Nếu chùa nào cất lên, mà không ghi bảng hiệu rõ ràng, thì chùa đó không thực hiện đúng lời của Như Lai dạy.

Như Lai cũng dạy các ông các nơi tu tập và tu hành như sau:

1/- Thiền viện: Nơi tập trung dụng công tu hành để thành tựu theo vật lý, gọi là có chứng và đắc, còn bị luân hồi trong tam giới này.

2/- Tu viện: Nơi tập trung để cầu xin phước lộc. Như Lai lưu ý các ông:

– Pháp môn Thiền tông không đem vào Thiền viện hay Tu viện. Nếu các ông đem vào 2 nơi này là các ông tự mở con đường “Hoa báo” để đi vào làm thực vật đó.

Sẵn đây, Như Lai cũng dạy rõ các nơi thờ phượng trên trái đất này:

* Đền:

1/- Thờ những vị là Anh hùng dân tộc.

2/- Những vị có công lớn với quốc gia.

* Đình:

1/- Thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh, tức Hồn Thiêng

Sông Núi.

2/- Thờ những người có công lớn với quốc gia hoặc địa phương.

* Miễu, cũng gọi là Miếu:

1/- Thờ người hay thú mà nhân dân cho là giúp đở họ.

* Lăng:

1/- Thờ những vị Vua mà nhân dân kính mến.

2/- Thờ những vị có công lớn với quốc gia.

Ngoài ra, còn có 2 nơi thờ phượng thật là hoành tráng và trang nghiêm là “Toà Thánh”, tức thờ những ông Thánh mà loài người cho là linh thiêng, như:

– Tòa Thánh 1:

Thờ vị lập ra đạo. Ai tu theo, khi chết được hưởng 1 trong 2 phần như sau:

1/- Người tu theo đạo này mà lãnh đạo lớn, khi chết sẽ được “Phong Thánh”.

2/- Người tu theo đạo này mà lãnh đạo nhỏ hay tín đồ bình thường, khi chết sẽ được lên “Thiên Đàng” ở.

– Tòa Thánh 2:

Thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức thờ vị cai quản cõi Trời này. Người tu theo đạo này, khi chết được vãng sanh đến 9 tầng bậc khác nhau.

Tòa Thánh là tòa nhà đồ sộ nguy nga, là nơi ở và làm việc của những vị lãnh đạo cao nhất tôn giáo, do họ phụ trách khắp trên toàn thế giới, bất cứ nơi nào có đạo của họ, giống như cơ quan của một quốc gia vậy.

Đức Phật dạy thêm:

– Một người tu theo đạo của Như Lai, nếu muốn cất chùa để dạy giác ngộ và giải thoát cho người khác, thì người này ít nhất phải đạt được “phong Thiền tông gia”, thì mới mong giúp người khác được. Còn nếu không phải là Thiền gia, thì chắc chắn người này cất chùa ra để đem mê tín vào chùa

Ông A Na Đà nghe Như Lai trả lời hết những thắc mắc, ông hết sức vui mừng và cám ơn.

TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan