VIDEO

Lễ Lạc Thành Thiền tông Phật Đài và An vị Phật Truyền Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 26/01/2018
Lễ Lạc Thành Thiền tông Phật Đài và An vị Phật Truyền Thiền tông

KINH TIỄN PHẬT GIA THIỀN TÔNG VỀ PHẬT GIỚI

By :thientonghoc 0 Views 26/01/2018
KINH TIỄN PHẬT GIA THIỀN TÔNG VỀ PHẬT GIỚI

PHIM TÀI LIỆU VTV: “CHÙA THƠ – DẤU ẤN THANH TỊNH THIỀN”

By :thientonghoc 0 Views 27/11/2017
PHIM TÀI LIỆU VTV: “CHÙA THƠ – DẤU ẤN THANH TỊNH THIỀN”

Kênh VTV4 đã phát sóng Phim Chùa Thơ, phụ đề Tiếng Anh

By :thientonghoc 0 Views 26/12/2017
Kênh VTV4 đã phát sóng Phim Chùa Thơ, phụ đề Tiếng Anh

VTV1 ĐƯA TIN CÔNG BỐ HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG

By :thientonghoc 0 Views 27/11/2017
VTV1 ĐƯA TIN CÔNG BỐ HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG

VTV2 HD – Phim tài liệu “người giữ nửa”

By :thientonghoc 0 Views 01/02/2018
VTV2 HD – Phim tài liệu “người giữ nửa”

Giới thiệu Lễ Công Bố Huyền Ký của Đức Phật

By :thientonghoc 0 Views 26/01/2018
Giới thiệu Lễ Công Bố Huyền Ký của Đức Phật

Video về dòng chảy mạch nguồn Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 06/03/2018
Video về dòng chảy mạch nguồn Thiền tông

Lễ giải đáp Thiền tông đặc biệt_ Full

By :thientonghoc 0 Views 26/01/2018
Lễ giải đáp Thiền tông đặc biệt_ Full