TIN TỨC

THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA SANG THĂM VUA HÙNG VƯƠNG ĐỜI THỨ 17

By :thientonghoc 0 Views 27/06/2019
THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA SANG THĂM VUA HÙNG VƯƠNG ĐỜI THỨ 17

Giải đáp thiền tông đặc biệt ngày 16 tháng 6 năm 2019

By :thientonghoc 0 Views 19/06/2019
Giải đáp thiền tông đặc biệt ngày 16 tháng 6 năm 2019

Giải đáp chuẩn hóa thiền tông lần 3 ngày 10 tháng 3 năm 2019

By :thientonghoc 0 Views 11/03/2019
Giải đáp chuẩn hóa thiền tông lần 3 ngày 10 tháng 3 năm 2019

Lễ Lạc Thành Thiền tông Phật Đài và An vị Phật Truyền Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 26/01/2018
Lễ Lạc Thành Thiền tông Phật Đài và An vị Phật Truyền Thiền tông

LIÊN HIỆP QUỐC CÔNG NHẬN ĐẠO PHẬT LÀ TUYỆT VỜI NHẤT

By :thientonghoc 0 Views 30/10/2017

VTV2 HD – Phim tài liệu “người giữ nửa”

By :thientonghoc 0 Views 01/02/2018
VTV2 HD – Phim tài liệu “người giữ nửa”

Video về dòng chảy mạch nguồn Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 06/03/2018
Video về dòng chảy mạch nguồn Thiền tông

PHIM TÀI LIỆU VTV: “CHÙA THƠ – DẤU ẤN THANH TỊNH THIỀN”

By :thientonghoc 0 Views 27/11/2017
PHIM TÀI LIỆU VTV: “CHÙA THƠ – DẤU ẤN THANH TỊNH THIỀN”

Kênh VTV4 đã phát sóng Phim Chùa Thơ, phụ đề Tiếng Anh

By :thientonghoc 0 Views 26/12/2017
Kênh VTV4 đã phát sóng Phim Chùa Thơ, phụ đề Tiếng Anh

VTV1 ĐƯA TIN CÔNG BỐ HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG

By :thientonghoc 0 Views 27/11/2017
VTV1 ĐƯA TIN CÔNG BỐ HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG