THƠ KỆ

Thơ ngộ thiền của tổ MÃ MINH (ASVAGHOSHA)

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của tổ MÃ MINH (ASVAGHOSHA)

Bài kệ Đức Phật dạy tánh Phật

By :thientonghoc 0 Views 19/11/2017
Bài kệ Đức Phật dạy tánh Phật

Kệ ngộ thiền của cụ Thường Pháp Tín

By :thientonghoc 0 Views 20/11/2017
Kệ ngộ thiền của cụ Thường Pháp Tín

BÀI KỆ CỦA ĐỨC PHẬT NÓI VỀ SỰ NGỘ THIỀN CỦA ÔNG MA HA CA DIẾP

By :thientonghoc 0 Views 20/11/2017
BÀI KỆ CỦA ĐỨC PHẬT NÓI VỀ SỰ NGỘ THIỀN CỦA ÔNG MA HA CA DIẾP

Bài kệ Đức Phật dạy vượt Hải Triều Dương về phật giới

By :thientonghoc 0 Views 19/11/2017
Bài kệ Đức Phật dạy vượt Hải Triều Dương về phật giới

Bài kệ ngộ thiền của Thái Tử Thường Hộ Minh khi ở cõi trời Đâu Xuất

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Bài kệ ngộ thiền của Thái Tử Thường Hộ Minh khi ở cõi trời Đâu Xuất

Kệ ngộ thiền của tổ TỔ HIẾP TÔN GIẢ

By :thientonghoc 0 Views 29/11/2017
Kệ ngộ thiền của tổ TỔ HIẾP TÔN GIẢ

Thơ ngộ thiền của TỔ TĂNG GIÀ NAN ĐỀ (sanghanandi)

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của TỔ TĂNG GIÀ NAN ĐỀ (sanghanandi)

Bài kệ huyền ký của Đức Phật về dòng chảy của mạch nguồn Thiền Tông

By :thientonghoc 0 Views 20/11/2017
Bài kệ huyền ký của Đức Phật về dòng chảy của mạch nguồn Thiền Tông

Thơ ngộ thiền của TỔ XÁ DẠ ĐA

By :thientonghoc 0 Views 05/12/2017
Thơ ngộ thiền của TỔ XÁ DẠ ĐA