LỜI PHẬT DẠY

Đức phật dạy 16 thứ tánh người

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018
Đức phật dạy 16 thứ tánh người

Đức Phật kể ngài bị luân hồi trong Tam Giới (phần 2)

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018
Đức Phật kể ngài bị luân hồi trong Tam Giới (phần 2)

Đức Phật kể ngài bị luân hồi trong Tam Giới (phần 1)

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018
Đức Phật kể ngài bị luân hồi trong Tam Giới (phần 1)

Đức Phật dạy về dòng thiền tông ở các đời sau

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018
Đức Phật dạy về dòng thiền tông ở các đời sau

Đức Phật dạy tu thanh tịnh thiền

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018
Đức Phật dạy tu thanh tịnh thiền

Đức Phật dạy thêm về tập huyền ký

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018
Đức Phật dạy thêm về tập huyền ký

Lục tổ dạy ý sâu màu của pháp môn thanh tịnh thiền

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018
Lục tổ dạy ý sâu màu của pháp môn thanh tịnh thiền

Lục tổ dạy về sự nguy hiểm khi phổ biến pháp môn thanh tịnh thiền

By :thientonghoc 0 Views 16/04/2018
Lục tổ dạy về sự nguy hiểm khi phổ biến pháp môn thanh tịnh thiền

Đức Phật dậy tập huyền ký

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Đức Phật dậy tập huyền ký

Đức Phật kể ngài được chỉ cách giải thoát

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Đức Phật kể ngài được chỉ cách giải thoát